Ново помагало за митнически служители и гранични ветеринарни лекари

  • Print

Българското дружество за защита на птиците изготви помагало митнически служители и гранични ветеринарни лекари. Заглавието на наръчника е "Предотвратяване на трафика на защитени видове птици” и е изготвен в рамките на проектите „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция” финансирани по програма Life+ на ЕС.

Книгата е създадена с цел да улесни и подпомогне ежедневната работа на българските митнически служители и гранични ветеринарни лекари в тяхната работа по предотвратяването на незаконния трафик и търговия със защитени видове птици. Акцент са видовете дневни грабливи птици, които са обект на такъв вид противозаконна дейност.

Помагалото включва кратко описание на международното и българското законодателство, регулиращо търговията на редки видове; кратко описание на най-честите начини и техники, използвани за укриване и пренасяне на животни; практически насоки за бързи действия, както и кратък определител на основните срещащи се в България видове дневни грабливи птици, сови и
пойни птици, обект на трафик.

Разбира се, помагалото може да бъде използвано и от други длъжностни лица и от всеки, който има отношение към този род нарушения и престъпления.

Можете да свалите PDF версия на помагалото от тук