АПБ представи новия си проект на пресконференция на 08.11.2012

  • Print

Асоциация на прокурорите в България започна изпълнението на проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“. Той се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

 Договорът за финансирането на проекта е подписан на 18.10.2012г. от г-н Виктор Престел от страна на швейцарските партньори в присъствието на г-жа Даниела Александрова – представител на АПБ, г-жа Олга Йончева – представител на междинното звено по координация на проекта и г-н Димитър Кацов – офис мениджър на проекта. На 22.10.2012г договорът е подписан и от председателя на АПБ - г-н Камен Михов.

Целта на проекта е създаването на оперативен капацитет в Прокуратурата на Р. България за ефикасно образуване и водене на  наказателни производства за престъпления, свързани с околната среда. В продължение на 24 месеца проектът предвижда експертна работа, обмяна на опит, създаване на учебна методология, специализация на 60 прокурори от цяла България и подобряване на сътрудничеството между прокуратурата от една страна и компетентните държавни органи и граждански организации от друга за ефикасна работа по престъпления, увреждащи околната среда.

Официалното представяне на проекта на АПБ  пред обществеността се състоя на 08.11.2012 г. в х-л Форум, София.На представянето присъстваха представители на Посолството на Конфедерация Швейцария в България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на правосъдието, Министърът по управление на средствата от Европейския съюз, представители на Висшия съдебен съвет, Върховна касационна прокуратура, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" към Министерски съвет, като Национално координационно звено на финансиращата програма, Междинното звено, управляващо програмата, журналисти и неправителствени организации.