Стартира инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в град Плевен

Днес, 05.10.2022 година, се откри инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, подета от Асоциацията на Прокурорите в България  и Камарата на следователите в България, в партньорско сътрудничество с Националната мрежа за децата.

С ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен се срещнаха главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, председателят на АПБ г-н Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков.

Срещата се откри от главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев. Той заяви, че е важно прокуратурата да влезе в българските училища с мисията повишаване правната грамотност и култура на учениците, повишаване информираността им за съдебната власт и изграждане на ценностно отношение към закона. На разбираем и достъпен за децата език им говори за върховенството на закона,  Конституцията и принципа на разделение на властите.

Г-н Владимир Николов продължи срещата, като обърна внимание на подрастващите за мястото и ролята на Прокуратурата в съдебната система. Запозна ги с това кога и в какви случаи може да се отнесат към институцията.

В допълнение, г-н Петков разясни каква е ролята на следствието. Запозна ги с характера и спецификата на работата на следователя.

Учениците проявиха особен интерес и активно участваха в дискусията. Под формата на свободен разговор те зададоха редица въпроси на главния прокурор г-н Гешев, който лично им отговори.

Председателят на АПБ г-н Владимир Николов връчи на директора на  Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен официален плакет на Асоциацията на прокурорите в България.

Главният прокурор г-н Гешев подари на всеки присъстващ ученик Конституция на Република България.

 Инициативата ще продължи със срещи с ученици в  различни градове в страната.

 

Инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ ще стартира в град Плевен

На 05.10.2022 година ще стартира инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, подета от Асоциация на Прокурорите в България  и Камарата на следователите в България, в партньорско сътрудничество с Националната мрежа за децата.

На откриването ще присъстват главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, председателят на АПБ г-н Владимир Николов, председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков. Те ще се срещнат с ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

Откриването ще се състои в град Плевен, зала „Орион“, ул. „Сан Стефано“ №30, от 10. 00 часа.

Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право

Асоциация на Прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната мрежа за децата, подемат инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“.

Начинанието се провежда в рамките на програмите на АПБ, насочени към укрепване на правата на децата като уязвима група под засилена конституционна и наказателноправна закрила. Като магистрати възприемаме за важна част от обществената ни мисия да съдействаме за развитието на правосъзнанието и правната култура у децата в непълнолетна възраст, като подкрепяме и усилията на българското училище в сферата на масовото общо правно образование. Инициативата е част от партньорско сътрудничество с Камарата на следователите в България и с Мрежата за правна помощ на Националната мрежа за децата.

Официалният старт ще дадем на 05 октомври 2022 г. в гр. Плевен, където ще се проведе първата среща между магистрати и ученици.

Инициативата ще продължи и в други градове на страната със стремежа тази активност да стане неизменна част от изпълнението на обществената мисия на съсловните организации в сферата на правосъдието в България.

 

Българската делегация, част от която е Владимир Николов –председател на АПБ и административен ръководител на ОП Плевен посети Специализираните прокуратури в Румъния

В рамките на работната визита в Република Румъния, българската делегация посети Специализираната прокуратура за разследване на организираната престъпност и тероризма / DIICOT/ и Специализираната прокуратура " Антикорупция“ /DNA/.

Румънските прокурори споделиха с българските представители опита си в наказателното преследване на организираната престъпност, тероризма и корупцията. Беше обсъдено взаимодействието с българската прокуратура.

Г-н Владимир Николов връчи на домакините официални плакети на Прокуратурата на Република България.

 

Владимир Николов – председател на АПБ и административен ръководител на ОП Плевен посети антикорупционни институции в Румъния в рамките на работна визита

Владимир Николов – председател на АПБ  и административен ръководител на ОП Плевен, като част от Българска делегация, осъществяваща работна визита в Румъния, за обмяна на опит и добри практики, посети антикорупционни институции в Румъния.

В рамките на работното посещение, Министерството на правосъдието на Република Румъния е приело българската делегация, където са обсъдени теми за върховенството на закона, законодателните политики в областта на съдебните реформи в двете държави, статута на ВСС и взаимодействието между властите.

Проведена е работна среща и в Генералната дирекция „Антикурупция“ към МВР на Република Румъния /DGA/. Там делегацията на България се е запознала с опита за превенция и разследване на корупцията.