ЧЕСТИТ ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЮРИСТА!

Честит празник, скъпи колеги!

Нека носим с достойнство, сила и твърдост нелеките си професионални задължения, и да не забравяме, че те са съдбовно важни за хората и обществото като цяло. Вдъхнете в професионалните си изяви човечността, справедливостта и върховенството на закона, които са венец на адресираните към нас очаквания.

Прочети още...

Приключи онлайн конференцията „Модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”.

В периода 29.03.2021 – 31.03.2021 се проведе онлайн конференцията „модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”. Събитието беше организирано от Кралската прокурорска служба / CPS/ и Британското посолство в София. Събитието беше открито от Н. Пр. Г-н Роб Диксън, посланик на Великобритания в България,  който поздрави участниците в мероприятието – гости, прокурори от ПРБ, разследващи полицаи, служители от различни структури на МВР. 

Прочети още...

Становище на УС на АПБ по конст. дело 4/2021

С Т А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България по конст. дело № 4/ 2021  на КС

Конституционният съд на Република България е сезиран с искане на Президента на Република България да бъдe прогласена противоконституционността  на част отобнародваните в „Държавен вестник” бр. 16/ 2021 г. изменения на НПК.

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България проведе среща с представители на Европейската комисия

 По покана на Европейската комисия по повод предстоящия втори доклад за състоянието на върховенството на закона в страните – членки на Европейския съюз  се проведе виртуална среща между представители на Европейската комисия и на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

Становище на УС на АПБ в подкрепа на излъчените кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България

Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата на Република България, чиято дейност се извършва в обществена полза.Дейността на асоциацията е фокусирана върху защитата на професионалните и социални права на прокурорите, повишаване на тяхната компетентост, както и върху защита на независимостта на съдебната власт.Сдружението присъства активно на публичната сцена със становищапо важни проблеми на магистратитеи съдебната система.АПБ е и колективен член на Международната асоциация на прокурорите /IAP/.Към настоящия момент в асоциацията членуват 316 магистрати.

С настоящето становище АПБ изразява своята подкрепа за  излъчените български кандидатури за европейски делегирани прокурори.

Прочети още...