ОТВОРЕНО ПИСМО на членовете на Управителния съвет на АПБ

Уважаеми колеги,

В последните дни на миналия месец наш колега стана обект на злостни, оклеветяващи публикации, нямащи нищо общо с изконната  задача на информационните средства да служат на истината. 

Медийната  атака този път беше насочена срещу прокурор Венета Иванова от Районна прокуратура – Бургас, във връзка с нейната работа като наблюдаващ прокурор по  досъдебно производство, което все още не е приключило.   

Фактите накратко са следните: В два електронни сайта и една печатна медия (препечатала електронната), са публикувани статии   „Свидетели потвърдиха:

Прочети още...

Христо Колев Член на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България:

Новият главен прокурор трябва да е от кариерата, да е „горял" в работата, за да влезе с летящ старт

 Ана МИХОВА

" 24 часа"

Очаква го още по-труден мандат.

- Прокурор Колев, Асоциацията на прокурорите държи наследникът на Сотир Цацаров да е от прокуратурата. Защо?

- Отговорът на вашия въпрос изглежда логичен и прост - защото ще е запознат със спецификата на работата и ще може да влезе в нея с „летящ старт". Няма да загуби време, което е изключително ценно като ресурс, който не можем да върнем.

От друга страна, ще са налице приемственост и ангажираност за запазване на постигнатите резултати и надграждане на положителните практики. Смятам, че изключително силно послание към прокурорите би бил избор на кандидат с професионално развитие и кариерно израстване в прокуратурата.

Прочети още...

Представяме Ви интервю за "Правен свят" на Цветелина Янкова с Даниела Ангелова - зам.-председател на Асоциацията на прокурорите в България и прокурор в Апелативната специализирана прокуратура.

 

Интервюто е публикувано в „Правен свят”

Госпожо Ангелова, миналата седмица съсловните организации на прокурори и следователи имахте среща с членове на Прокурорската колегия, на която основна тема бе стартиращата на 15 юли процедура по издигането на номинации за главен прокурор. Сякаш за първи път магистратите сте така убедени, че това трябва да е "вътрешен човек" от системата – обвинител или разследващ. Разчитате ли, че ще бъдете чути?

 

Съобразно важната функция, която заема фигурата на главния прокурор в демократичните държави, считаме, че той следва да бъде прокурор, да произхожда от системата на държавното обвинение, да е отдаден на прокурорската професия. Особено значимо е да отстоява интересите на прокуратурата и да прояви социална ангажираност към проблемите на работещите прокурори и служители за подпомагането им в социален и здравен аспект. Една от основните политики на новия главен прокурор е да се ангажира за промяна на условията на труд - материална обезпеченост, работна натовареност, медицински прегледи, застраховки на прокурори и служители, оптимизация на определянето на класове при заплащане на служителите. При посочване на такива качества, няма пречка да се погледне положително на предложенията ни, т.к. решаващите институции са съставени също от магистрати.

Прочети още...

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е на Членовете на Управителния съвет на АПБ по повод тиражирана публикация в средствата за масова информация

   Публикуваното  на 08.юли  подзаглавие в редакционна статия на централен ежедневник   "ПЛОВДИВЧАНИНЪТ  РУМЕН ПОПОВ Е СМЯТАН ЗА ФАВОРИТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“  е фалшива новина

Управителниятсъвет на Асоциацията на прокурорите в България  заявява  открито и категорично пред българското общество, пред нашите  колеги прокурори, пред съдиите, следователите  и служители в органите на съдебната власт, че  нито сред нас – членовете на  УС, които сме във връзка постоянно, нито от наши членове е бил поставян въпрос за персонална номинация.

Прочети още...

СТАНОВИЩЕ на Управителния съвет на АПБ относно критериите за избор на Главен прокурор на Република България

Във връзка с течащата процедура за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България, в качеството си на съсловна организация на българските прокурори, споделя нагласите и очакванията на всички български магистрати и граждани за главен прокурор да бъде избран най- достойният кандидат.

В тази връзка изразяваме своята принципна позиция, че бъдещият главен прокурор следва не само да отговаря на формалните критерии, регламентирани в чл.170 от Закона за съдебната власт, но и да убеди цялото общество, че при избора му са следвани най- високите възможни стандарти.

На първо място, считаме, че терминът използван от законодателя, а именно „висока професионална компетентност“ следва да е съотносим към всеки един български магистрат- съдия, прокурор или следовател. Доколкото главният прокурор е призван да олицетворява системата на Прокуратурата на Република България, то същият следва да притежава „изключителна професионална компетентност“, да бъде отличен юрист, изграден  професионалист и личност с безспорен авторитет.

Прочети още...