На 18.04.2022 година, в град София, Съюзът на юристите в България /СЮБ/ проведе традиционното тържествено честване по случай Деня на Конституцията и юриста. Събитието беше организирано в партньорство с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/, Камарата на следователите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите и Нотариалната камара.

Тържествената програма беше открита от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, като приветствено слово изнесе председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова.

Поздравления към българските юристи по случай професионалния им празник отправи и председателят на АПБ г-н Владимир Николов. На председателя на СЮБ г-н Владислав Славов беше връчен почетен плакет на АПБ.

По време на честването  г-жа Блага Георгиева- зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Велико Търново и член на АПБ беше наградена с почетен знак и  грамота на Съюза на юристите в България. Отличието беше присъдено заради дългогодишната й активна съюзна дейност и високи професионални постижения.

Прокурор Блага Георгиева е член на съсловната организация на прокурорите- Асоциацията на прокурорите в България от 2003 година. От 2013 година активно подпомага дейността на асоциацията като „сътрудник“.

През периода 2016 година- 2022 година е член на УС на АПБ за два последователни мандата.

През 2014 година е наградена  с грамота „За изключителен принос към Асоциацията на прокурорите в България“.

Прокурор Блага Георгиева е един от най- изтъкнатите членове и дейци на съсловната организация на българските прокурори. В продължение на години се е посветила на каузата за защита на независимостта на съдебната система, на издигане на авторитета на прокуратурата и на защита правата, интересите и доброто име на българските прокурори. Участвала е в множество инициативи и мероприятия на АПБ, както и в срещи  с международни партньори, включително с мисиите на Европейската комисия в Република България.

Прокурор Георгиева е автор на много становища, обръщения и призиви на АПБ по редица изключително важни въпроси- конституционни дела, законопроекти, защита на прокурори от неправомерни атаки, права и интереси на българските магистрати и др. Притежава огромен опит, доказан професионализъм, безупречна репутация, безценни организационни качества и стратегическа визия, като е едно най- разпознаваемите и обичани лица, не само сред членовете на АПБ, но  и сред всички прокурори в България. Без нейната всеотдайност и дългогодишен труд, АПБ не би била това, което е в момента.

 

         На 03.04.2022 г. в УБ „Цигов чарк“ пред участниците в Общото събрание на АПБ  управителният съвет на  Асоциацията на прокурорите в България   връчи  наградата „прокурор на годината“ на Атанас Илиев – заместник  –районен прокурор на РП – Пловдив.

   За голяма част от прокурорите   Атанас Илиев е известен като  дългогодишен  говорител на Районна прокуратура – Пловдив. В резултат  от неговото  балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено  към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес. 

Прочети още...

Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България преизбра единодушно  г-н Владимир Николов –  Окръжен прокурор на ОП – Плевен за Председател на сдружението

 

На 03.04.2022 г. се проведе Отчетно- изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България.  Гости на събитието бяха г-жа Ива Пушкарова - председател на Фондация за развитие на правосъдието; г-жа Ким Холдън – съветник по юридическите въпроси на Кралска прокурорска служба към Посолство на Великобритания; г-жа Мораг Риа – Кралска прокурорска служба към Посолство на Великобритания; г-н Евгени Иванов, член на ВСС от прокурорската колегия; г-н Николай Гунчев, заместник-председател на Съюза на юристите в България; г-жа Мария Карагьозова, председател на Асоциация „ Форум“; г-жа Десислава Михайлова, председател на Българска асоциация на съдиите по вписванията; г-жа Галина Странджева, член на УС на Българска асоциация на съдиите по вписванията; г-н Димитър Марков, директор „Правна програма“ към Център за изследване на демокрацията; г-жа Даниела Янева – Камара на следователите в България.

Прочети още...

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОЛЕГА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

 

 

 

Съгласно решение на УС от  25.02.2022 г. обявяваме начало на номинациите за наградата „Прокурор на годината“.

Наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетното  - изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на 03.04.2022 г. в УБ „Циглов чарк“.

За наградата „Прокурор на годината” може да бъде номиниран всеки прокурор, независимо дали е член на АПБ. Номинацията може да бъде групова – за екип от прокурори .

Наградата се присъжда за високи професионални постижения и постигнали значими успехи при разследването по наказателни производства.

Прочети още...