Днес 28 юни 2022 година, председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов , заедно с председателя на Камарата на следователите в България Петко Петков, административния ръководител на Специализираната прокуратура, Валентина Маджарова, председателя на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, и заместник-административния ръководител на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев участваха в конференция на тема "Цифрова трансформация в правосъдието -европейски решения в утрешния ден"

В конференцията онлайн участие взеха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндърс.

Форумът се състоя днес, 28 юни 2022 г., в Брюксел. Той бе организиран от Европейския парламент и е с участието на редица представители на Европейската комисия и членове на Европейския парламент, представители на различни институции в българската съдебна система, както и експерти от академичните среди, изявени в областта на правосъдието и дигитализацията.

Събитието е своеобразен форум  за обсъждане на новите инициативи на Европейската комисия за модернизиране на европейското правосъдие и решенията на общоевропейско ниво за по - ефективна дигитализация.

Г-н Владимир Николов изнесе презентация, като изложи своя професионален поглед върху темата за ролята на цифровата трансформация в правосъдието за постигането на по-добро сътрудничество между държавите - членки.

Участниците във форума приеха в заключение, че „дигиталната трансформация на правосъдието е средството, посредством което ще преодолеем границите, които ни разделят и правосъдието ще стане по - бързо и по - евтино за всички европейски граждани. Чрез дигитализацията достъпът до правосъдие ще се подобри, а обменът на информация по трансгранични разследвания в дигитална среда ще доведе до ускоряване на наказателното производство и събирането на доказателства.

 

 

 

Председателят на АПБ Владимир Николов е на работно посещение по покана на български представители в Европейския парламент, което се провежда в Брюксел, Кралство Белгия.

Днес, 27.06.2022 година, г-н Николов проведе работна среща с членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) към ЕП. Обсъдени бяха темите свързани с върховенството на закона в България и независимостта на съдебната власт, работата на прокурорите в страната, законодателните промени свързани със закриването на специализирания съд и прокуратура.

В рамките на дискусиите бе поставен акцент на закриването на специализираното правосъдие в България и настъпващите от това последици,  най-вече за противодействието на организираната престъпност, корупцията и тероризма в национален и международен план.

 

На 14.05.2022 год.  Асоциацията на прокурорите в България проведе  традиционното пролетно залесяване. Освен, че залесяването е част от поредицата мероприятия на АПБ по повод честванията на нейния четвъртвековен  юбилей, то е  посветено и на  Международния  ден на околната среда, честван ежегодно на пети юни. Инициативата беше очаквана от членовете на Асоциацията, заради двете години ограничения, наложени  от въведените ограничителните  противоепидемични мерки. 

 Организацията на мероприятието беше поета от г-н Владимир Чавдаров- Апелативен прокурор на АП- Варна и дългогодишен член на Управителния съвет на Асоциацията  на прокурорите в България. Активно съдействие за неговото провеждане беше оказано от Държавно ловно стопанство “Шерба” с. Горен чифлик, обл. Варна.  

В залесяването взеха участие и г-н Владимир Николов- председател на УС на АПБ и Окръжен прокурор на ОП- Плевен, магистрати и разследващи полицаи, приятели на АПБ и техните семейства.   На територията ДЛС „Шерба“ участниците в мероприятието засадиха овощни фиданки, предназначени да осигурят  плодове за отглеждания дивеч.   Красивата природа, топлият слънчев пролетен ден, спокойната зелена гора, свежият въздух и детският непринуден смях допринесоха за запазване на доброто настроение, а въодушевлението  остана високо през целия ден. С грижа и внимание бяха засадени всички фиданки, предоставени от ДЛС „Шерба“.

След приключване на засаждането г-н Чавдаров и г-н Николов изказаха своята благодарност към участниците.

Г-н Владимир Чавдаров изрази удовлетвореността си от постигнатия резултат. „На прокурорите от Варненския апелативен район е най- добре известно колко безпощадна може да бъде природата, когато е игнорирана от човека. Участието на колеги  в днешното залесяване  свидетелства, че ние – прокурорите, не оставаме дистанцирани и  безчувствени  към проблемите на околната среда и със личен пример възпитаваме нашите деца в  уважение  към природата. Изказвам благодарността си към всички колеги, които се присъединиха към това събитие и дадоха личен пример за отговорност към околната среда..“

Г-н Владимир Николов също изрази своята благодарност към участниците: „ Залесяването е кауза на АПБ към съхраняване на околната среда и нейното възстановяване от свръхпроизводството,  възникнало, за да задоволи потребностите на консуматорското общество.   То  символизира нашия стремеж и воля  да запазим света за  деца ни такъв, какъвто го виждаме ние – синьо небе, ясно слънце, чист въздух, бистра вода,истинска храна.  Гордея се с всички колеги, които чрез участията си в залесителните мероприятия на АПБ доказаха, че вярват и отстояват  благородната кауза за запазване и съхраняване на жизнената връзка, установена  между човека и природата“.

 

На 18.04.2022 година, в град София, Съюзът на юристите в България /СЮБ/ проведе традиционното тържествено честване по случай Деня на Конституцията и юриста. Събитието беше организирано в партньорство с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/, Камарата на следователите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите и Нотариалната камара.

Тържествената програма беше открита от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, като приветствено слово изнесе председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова.

Поздравления към българските юристи по случай професионалния им празник отправи и председателят на АПБ г-н Владимир Николов. На председателя на СЮБ г-н Владислав Славов беше връчен почетен плакет на АПБ.

По време на честването  г-жа Блага Георгиева- зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Велико Търново и член на АПБ беше наградена с почетен знак и  грамота на Съюза на юристите в България. Отличието беше присъдено заради дългогодишната й активна съюзна дейност и високи професионални постижения.

Прокурор Блага Георгиева е член на съсловната организация на прокурорите- Асоциацията на прокурорите в България от 2003 година. От 2013 година активно подпомага дейността на асоциацията като „сътрудник“.

През периода 2016 година- 2022 година е член на УС на АПБ за два последователни мандата.

През 2014 година е наградена  с грамота „За изключителен принос към Асоциацията на прокурорите в България“.

Прокурор Блага Георгиева е един от най- изтъкнатите членове и дейци на съсловната организация на българските прокурори. В продължение на години се е посветила на каузата за защита на независимостта на съдебната система, на издигане на авторитета на прокуратурата и на защита правата, интересите и доброто име на българските прокурори. Участвала е в множество инициативи и мероприятия на АПБ, както и в срещи  с международни партньори, включително с мисиите на Европейската комисия в Република България.

Прокурор Георгиева е автор на много становища, обръщения и призиви на АПБ по редица изключително важни въпроси- конституционни дела, законопроекти, защита на прокурори от неправомерни атаки, права и интереси на българските магистрати и др. Притежава огромен опит, доказан професионализъм, безупречна репутация, безценни организационни качества и стратегическа визия, като е едно най- разпознаваемите и обичани лица, не само сред членовете на АПБ, но  и сред всички прокурори в България. Без нейната всеотдайност и дългогодишен труд, АПБ не би била това, което е в момента.

 

         На 03.04.2022 г. в УБ „Цигов чарк“ пред участниците в Общото събрание на АПБ  управителният съвет на  Асоциацията на прокурорите в България   връчи  наградата „прокурор на годината“ на Атанас Илиев – заместник  –районен прокурор на РП – Пловдив.

   За голяма част от прокурорите   Атанас Илиев е известен като  дългогодишен  говорител на Районна прокуратура – Пловдив. В резултат  от неговото  балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено  към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес. 

Прочети още...