Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България обявява начало на номинациите за ежегодната награда  „Прокурор на годината“.

Съгласно решение на УС от 13.07.2017 г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетното събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на 30.09.2017 в гр. София.

Прочети още...

1.     Цел:

 

Наградата „Прокурор на годината” на Асоциацията на прокурорите в България има за цел:

 

Да  насочи общественото внимание към високите професионални успехи на прокурорите;

Да допринесе за по-голяма  публичност на тяхната ежедневна дейност;

Да допринесе за  утвърждаване на достойнството на професията на прокурора и повишаване на доверието на обществото в съдебната система;

Да отличи определен прокурор или екип от прокурори за проявен висок професионализъм и постигнати значими резултати в борбата с престъпността и спазването на законността. 

Прочети още...

Висшият съдебен съвет стартира процедура по ЗОП  за сключване на договор за застраховка на магистрати и служители на съдебната власт. Съгласно заповед на Представляващия ВСС е утвърден състава на работна група, в която са включени представители на съсловните организации на магистратите, в т.ч. и двама представители на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

По решение на Централния съвет на Съюза на юристите в България с „Почетен знак на СЮБ” е награден г-н Христо Георгиев – административен ръководител и окръжен прокурор на ОП – Благоевград,  дългогодишен член на Асоциацията на прокурорите в България.

Наградата отличава изявени юристи за високи професионални постижения и активна съюзна дейност и традиционно се връчва на тържествено събрание на СЮБ по повод на  Деня на конституцията и юриста.

Прочети още...

Kotel News

За втора поредна година, на 08 април 2017 година, по инициатива на Асоциация на прокурорите в България с подкрепата на Държавно горско стопанство град Котел и община Котел, се проведе традиционно залесяване в местността „Табията“, в землището на град Котел.

 

Прочети още...