Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил решения на Комисията за защита на потребителите (КЗП), с които практики на Българската телекомуникационна компания (БТК) за сключване на договори с клиентите по телефона са нелоялна практика, съобщава „Медиапул”.

 

Решенията на съда се отнасят за няколко практики, прилагани от БТК към клиентите им. Първото е изпращането по пощата на два договора на клиента с различни дати на сключване на договора.

По такъв начин потребителят е в затруднение да разбере кога точно е сключен договорът от разстояние и съответно да се възползва от правото си на отказ от него. Срокът за анулирането му без неустойки е 7 работни дни от получаване на съответното писмо и не по-късно от 14 календарни дни от датата на разговора. При две начални дати на договора обаче срокът за отказ също изтича на две различни дати. Освен това, изпращането на две писма за писмено потвърждаване оставя впечатление у потребителя, че са сключени два отделни договора за една и съща услуга от две различни дати.

Потвърдени от ВАС са още няколко вида нелоялни практики на същия телеком при сключване на договор от разстояние. Една от тях е свързана с умишленото несъобразяване на търговеца с направения от страна на абоната отказ в телефонния разговор за сключване на договор и настояването му за съществуване на такъв с влезли в сила всички условия по него. Развалянето на договора ще струва на потребителя стойността на оставащите месечни такси поради предсрочното му погасяване.

Друга нелоялна практика на телекома се отнася до възрастни хора и експлоатирането на тяхната уязвимост. За тях сключването на договори от разстояние е непозната практика и те очакват, че ще дадат окончателното си решение, едва когато такъв да им се предостави в писмен вид и той бъде подписан двустранно.

От друга страна, поради евентуални проблеми със здравословното им състояние, е възможно те да не могат да вземат адекватно решение. Трета нелоялна практика на БТК АД се изразява отново в отправяне на предложение за договор по телефона, последвано от залепването на стикер на вратата на апартамента, на пощенската кутия, на входната врата или другаде (нерегламентирано къде), че лицето има пратка, с което телекомът счита, че е изпълнил задължението си за предоставяне на писмената информация на потребителя.

Пратката не може да достигне навреме до потребителите и това ги лишава както от възможността да се запознаят с конкретните условия на договора, преди да решат дали да се обвържат със задълженията по него, така и от правото им да се откажат от сключения договор в дадения за това срок.

Още една нелоялна практика на същия телеком, потвърдена от ВАС, представлява сключване на договор от разстояние за услуга с дадени параметри и впоследствие предоставяне на такава с други. Параметрите на доставяната услуга са описани в писмена информация, която обаче се представя на потребителя едва след сключването на договора.

Телекомуникационната компания е обжалвала заповедите на КЗП за забрана на всяка от описаните по горе нелоялни практики, като всяка от жалбите е отхвърлена от ВАС. Решенията на съда са окончателни.