Печат 

Във връзка със заключителния етап от реализиране на проект „ Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”, който се осъществява от АПБ, ще се проведе мероприятие по залесяване на смърч в района на Витоша.

 Мероприятието се реализира със съдействието на Изпълнителна Агенция по горите, които ще осигурят посадъчния материал, неговото транспортиране и инструментите, както и инструктажът на участниците.  Събитието ще се проведе в периода 13-15 май, като програмата предвижда: петък – 13 май – настаняване и нощувка, 14 май – залесяване и 15 май – обучителна част и заминаване.

АПБ очаква ентусиазъм  и желание за реализация на тази благородна кауза, в която членове на асоциацията могат да дадат своя личен принос. Да посадиш дърво е да поставиш начало на една малка вечност. Това възнамеряваме да сторим с надеждата нашият пример да зарази и други, както е било от много поколения назад в България. Сега е най-доброто време за засаждането на дръвче – пролетта. Дали ще бъде плодно или декоративно, дали питомно или диворастящо, всяко дърво е връщане на заем, който алчно теглим с всяко поколение от гората!