Печат 

 Прокурор НЕДЯЛКА ПОПОВА -  прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, носител на наградата  „Прокурор на годината” /2013/ на Асоциацията на прокурорите в България.

 През 2014 година г-жа Г-жа Недялка Попова  беше удостоена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”  за нейния  принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици. Основание за номинирането на г-жа Попова даде нейната работата по досъдебно производство, което е било образувано по нейно самосезиране. 

Случаят е безпрецедентен за българското правораздаване, тъй като се касае за пренасяне на наркотици, чрез поглъщането на латексови капсули от куриери, в случая български граждани от три области – Пловдивска, Софийска и Пазарджишка. Освен това Република България чрез това дело е участвала в международно разследване на престъпна група, извършваща внос на кокаин от Южна Америка до Континентална Европа, а след това в Обединеното кралство, като прокурор Попова си е съдействала с разследващите по случая в Холандия и Великобритания. В Холандия операцията по разкриването, разследването и осъждането на членове на групата е известна под наименованието операция "Гулденруде" а във Великобритания под наименованието "Грийнгейдж".  Под ръководството и с участието на г-жа Попова по делото са извършени значителен брой следствени действия. Установени са 15 лица, които са трафикирани. За разпита им са били изготвени редица международни поръчки - до Великобритания, до Холандия, до Ирландия, до Германия, като свидетелите са разпитвани по затворите, където са излежавали присъди. Търсено е съдействието на Дирекция МОС, на Евроджъст, на Прокуратурата в гр. Хаарлем, Холандия, Прокуратурата на гр. Ланкашир, Великобритания и полицията на гр. Ланкашир. Свидетели по делото са и двама английски офицери от полицията в гр. Ланкашир - разследващи офицери в операция "Грийндгейдж", които са изявили желание да пристигнат в Република България и са дали показания пред Окръжен съд гр. Пазарджик. Трафикираните лица, независимо, че са извършвали пренасяне на наркотични вещества по делото в РБългария се третират като жертви от "трафик на хора". Било е трудно да бъдат мотивирани да свидетелстват, тъй като са се страхували от отмъщение, а и са били заплашвани. В тази връзка е изискано от прокурор Попова разрешение от Министъра на вътрешните работи, разследващият полицай да бъде командирован до съответните затвори във Великобритания, за да проведе лична среща със задържаните българи. Делото е внесено в ОС Пазарджик на 17.09.2011 година, като впоследствие по компетентност след 01.01.2012 г. е изпратено в Специализиран наказателен съд София.

        Г-жа Недялка Попова е завършила „Юридическия факултет” на СУ „Климент Охридски” в гр. София. През 1993 година постъпва в системата на прокуратурата като младши прокурор, а в последствие е назначена на длъжността прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик. От 2008 година г-жа Попова е  повишена и назначена на длъжността „Прокурор  в Окръжна прокуратура” – Пазарджик.