Печат 

    Г-жа Валентина Маджарова – районен прокурор на РП – Средец, е отличена с наградата „Прокурор на годината”  /2015 година/  с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  Наградата беше връчена на г-жа Маджарова на 16.04.2016 г., когато се проведе VI то Отчетно – изборно събрание на АПБ.

     „Вярвам, че много от колегите заслужават тази награда.Искам да вярвам, че много от нас успяват да съхранят себе си в тази враждебна среда, в която ценностите нямат особено значение и доверието в нас магистратите е чувствително занижено и успяват да направят така че да осигурят както относителна предвидимост на постановените актове,така и навременна справедливост. Това е нашият начин  да върнем вярата на хората в гилдията и да подобрим условията и средата  на живот. Длъжни сме да го направим. Работата на прокурора е трудна, както са трудни много други професии.Търсене не на оправдания, а на възможности следва да бъде основната ни задача за да успеем.”– заяви прокурор Маджарова след получаване на отличието. 

Постъпилото предложение за г-жа Маджарова  е мотивирано  с нейната безупречна дейност като административен ръководител на РП – Средец и високи професионални качества. Статистическите данни за дейността на РП – Средец сочат за подобряване на срочността и качеството  на разследване въпреки драстичното нарастване на броя на незабавните и бързи производства, значително увеличаване на броя на новообразуваните досъдебни производства, както и на приключилите от разследващ орган дела.  Увеличаването на натовареността на прокурорите от РП – Средец / които са били двама към момента на изготвянето на предложението/  не е оказало негативен ефект върху ефективността на тяхната работа. За това свидетелстват увеличеният брой на внесените в съда дела и осъдени лица, липсата на оправдани лица,намалелият брой спрени досъдебни производства и липсата на отменени постановления за прекратяване на дела.   

         Прокурор  Маджарова е родена на 17.02.1974г. Завършила е висше юридическо образование в Бургаски Свободен университет. През 2002 година е назначена на длъжността следовател при ОСлС – Бургас.  Работи в прокуратурата от 2006 година. Последователно преминава през длъжностите „прокурор в РП – Средец”и „заместник – районен прокурор на РП – Средец. Понастоящем г-жа Маджарова е втори мандат административен ръководител и районен прокурор на РП – Средец.Омъжена, с три деца.