По повод на деня на българската писменост и култура затвора – гр. Плевен стартира дарителска кампания „Подари книга на затворническата библиотека”, приключила на 01.06.2016г.  

По инициатива на г-н Владимир Николов – член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Плевен, към проявата се присъединиха прокурорите и служителите на  районна прокуратура – гр. Плевен. По покана на г-н Николов в мероприятието се включиха и прокурорите и служителите от Районна прокуратура – Свищов. Бяха събрани почти 190 книги с различна жанрова насоченост.    

Книгите бяха дарени от  г-н Владимир Николов, г-жа Блага Георгиева -  член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Свищов и прокурори от РП – Плевен, които присъстваха на  тържеството на учебно звено в Затвора – Плевен към СОУ „Димитър Маринов Митев” по повод на приключването на учебната година.   В края на програмата г-н Николов и г-жа Георгиева поздравиха лишените от свобода по повод успешното завършване на учебната година. В своето слово г-н Николов заяви: „Завършилите тук ученици са страхотен пример за това, че независимо от обстоятелствата, независимо от това къде се намира, човек винаги може да се развива и усъвършенства.  Приветствам страхотната инициатива на ръководството на  затвора „Подари книга на Затвора Плевен“. Прокурорите и служителите от Районна прокуратура град Плевен и Районна прокуратура град Свищов, с подкрепата на Асоциацията на прокурорите в България,  с удоволствие и ентусиазъм се включихме в тази инициатива, като събрахме книги, които днес ще дарим на затворническата библиотека.

Не случайно казват, че книгите са прозорец към света. Аз бих казал, че те са прозорец към различни Вселени, като всяка една от тези Вселени е различна- някои са забавни, други са необичайни, трети са плашещи, четвърти са прекрасни. Но всички те са интересни и заслужават да бъдат посетени. ..”.

Организирането на дарителска кампания е част от социалната дейност на ръководството на Затвора - Плевен, насочена към задоволяване на образователните потребности на лишените от свобода. На тях е осигурен достъп до библиотеката на затвора, съдържаща книги на различна тематика. Затворниците издават и два вестника -  „Без име” и „Кайлъшки  новини”,  като използват модерна компютърна техника, получена от дарения. Сформирана е група „Кайлъшки славей” в чийто репертоар са включени разнообразни народни и популярни песни.  Затворът разполага и с магазин, игрище за волейбол, футбол, оборудване за фитнес, а килиите на осъдените лица отговарят на всички европейски стандарти. Параклисът, изографисан от затворници и изрисуваните от тях икони, затвърдиха  впечатлението, че усилията на ръководството на Затвора - Плевен, насочени към подпомагане на личностната промяна на осъдените са ефикасни и ефективни.

„Обичайно работата на прокурора приключва  след постановяването на присъдата по обвинението, за което лицето е предадено на съд или след привеждане в изпълнение на постановената присъда. С участието ни в  благотворителната кампания изразяваме  нашата убеденост, че  насърчаването към четене епозитивна стъпка към изграждане на умения и способности на осъдените лица при развиването на техните личностни качества . А това ще им помогне  да преодолеят адекватно на  предизвикателствата на обществения живот.”, заяви г-жа Георгиева по повод  участието на РП – Свищов в мероприятието на Затвора – Плевен.