По повод на писмо от министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в  България взе отношение по дискусионни  теми, свързани с  повишаване на качеството на образователния процес в нашата държава.  

Реформата на юридическото образование е втората стратегическа цел на реформата на съдебната система, поради което УС на АПБ  приема като своя отговорност активното участие    в обсъжданията по  спорните проблеми, един от които е премахването на задочната форма на обучение по специалността „Право”.

 Актуалността на поставените въпроси ни мотивира да публикуваме нашето становище, което вече е депозирано в Министерството на правосъдието.