След проведеното експериментално електронно гласуване в края на 2016 година, Асоциацията на прокурорите в България и Съюза на съдиите в България съвместно отправиха покана към ВСС да се организира среща, на която да бъдат обсъдени поставените от магистратите въпроси относно запазването на тайната на електронния вот и точното отчитане на подадените гласове.

  Участието на АПБ в тази инициатива беше продиктувано от убедеността, че само публична и открита дискусия ще допринесе за утвърждаването на доверието на магистратите в ефективността на дистанционна система на гласуване. Отчете се и обстоятелството, че дистанционното гласуване се въведе за първи път в България за изборите на членове на Висш съдебен съвет, и поради това и до момента в страната липсва проверена практика в тази област.

  Съвместната инициатива доведе до положителен резултат.

  Предложението на двете съсловни организации е обсъдено на заседание на Комисията за „Професионална квалификация и информационни технологии”  (КПКИТ), проведено на 12.12.2016 г.  По решение на комисията в сайта на ВСС в раздел „ВАЖНО” е създадена секция „Електронен избор за членове на ВСС от съдии, прокурори и следователи” в която е публикувана цялата информация (мнения, становища, хронограми и др.), свързани със системата на електронно гласуване. 

  Комисията е изказала своята изрична благодарност към Асоциацията на прокурорите в България и Съюза на съдиите в България за проявения интерес към процедурата за електронно гласуване.

  Наред с това членовете на комисията отправят молба да бъдат уведомявани за всички въпроси, отговор на които не се съдържа в публикуваните материали.

  До момента в публичното пространство не са оповестени конкретни факти, които да поставят под съмнение както гаранциите за тайната на електронния вот, така и експертните мнения за надеждността на системата на електронно гласуване за членове на ВСС. При проведения на 21.01.2017 г. дистанционен избор от прокурорите за член на ВСС също не са отчетени проблеми, което ни дава основание да кредитираме сигурността на електронния вот. 

  Следва да се има в предвид, че системата за електронно гласуване повтаря с електронни средства процесите, протичащи при гласуване с хартиени бюлетини. Тя се състои от две независими  информационни системи, като едната е предназначена за управление на гласуването, а другата го осъществява.

 В процеса на управление на гласуването в съответната информационна система се въвеждат имената на магистрата и  номера, отбелязан на плика, в който е поставен талона за гласуване. По този начин се създават избирателните списъци на магистратите, заявили дистанционно гласуване. Това действие съответства на съставянето на избирателни списъци, съдържащи три имена и ЕГН, когато гласуването е с хартиена бюлетина.

  В последствие, в процеса на електронно гласуване, в системата за провеждане на избора се отбелязва +1 за кандидата, за който магистрата е подал своя вот и едновременно с това вотът се сумира със събрания до момента резултат. Важно е да се знае, че системата за гласуване не създава запис за кой кандидат е гласувал магистрата и не подава такава информация към системата за управление на гласуването. Разработеният алгоритъм гарантира непроследимост на вота за конкретен гласуващ.

  Поради необходимостта да не се допуска проникване на зловреден софтуер вотът може да бъде  подаден само от територията на Република България. При експерименталното гласуване са констатирани проблеми  при упражняване на правото на глас в  градове от пограничните региони, когато български интернет доставчици използват линии на чужди  оператори за доставка на интернет. В този случай системата за дистанционно гласуване отчита вота като подаден от чужбина и не допуска да се извърши гласуване. Проблемът е идентифициран, като преди проведеното гласуване за член на ВСС от квотата на прокурорите са  предприети мерки за неговото решаване.

  Асоциацията на прокурорите в България отчита изключителната важност на електронния избор. С въвеждането в експлоатация на системата за дистанционно гласуване се осигуриха условия за пряко и лично упражняване на вота на магистрата, независимо от неговото местонахождение на територията на нашата страна. В положителен аспект следва да бъде тълкуван и фактът, че 88,5 % от прокурорите са предпочели системата за електронно дистанционно гласуване при  упражняване на своите избирателни права.    

   Необходимо е да припомним също, че прекият избор на членове на ВСС е една от мерките, разписана в актуализираната стратегия за съдебната реформа, чието изпълнение има за цел да се преодолеят институционалните причини за неправомерно влияние върху членовете на ВСС. Изпълнението на тази мярка ще създаде допълнителни гаранции за независимостта на органите на съдебната власт. Поради това се присъединяваме към призива на КПКИТ - към комисията да се отправят всички въпроси, отговор на които не може да бъде намерен в материалите, публикувани в сайта на ВСС.  Вашите въпроси, мнения и предложения може да оправяте и на електронния адрес на АПБ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Те ще бъдат препратени незабавно на ВСС.