Печат 

Скъпи колеги, приятели,

В съответствие с актуалните изисквания на времето, в Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  проведохме разискване за решаване на въпроса, да номинираме ли кандидат в предстоящата надпревара за изборни членове в прокурорската колегия  на  Висшия съдебен съвет.

През последните няколко години в отношенията с близките по цели организации в неправителствения сектор, а и с ВСС и Министерството на правосъдието,Асоциацията на прокурорите се изгради и заслужи внимание като търсен и уважаван партньор, и има утвърдено място в обсъждането и формирането на управленски решения в сферата, която засяга всички нас. Това ни дава увереност, че в предстоящите избори за членове на ВСС ще можем успешно да издигнем наша кандидатура.

След проведените в рамките на управителния съвет разискванияприехме решение, че най-подходящият кандидат е Евгени Иванов, Председателят на Асоциацията. Неговият висок професионализъм, успешен управленски опит, безупречни морални и етични качества, според нас, а надяваме се и според Вас, са безспорни. Изразяваме нашето удовлетворение, че той се съгласи да участва в предстоящата оспорвана надпревара. Сега предлагаме на Вашето внимание да обсъдите неговата кандидатура и апелираме да вземете, всеки за себе си, решение да го подкрепи по съответния за процедурата начин.

Надяваме се, че всички Вие сте убедени във всеотдайността на Евгени Иванов към решаването на вълнуващи всички прокурори значими проблеми и в това, че той живее с тях. Успя да проведе споделяни от всички нас в Асоциацията виждания в Гражданския съвет към ВСС и в комисиите за реформа към Министерството на правосъдието, както и в  други държавни органи и формации от неправителствени организации.

Паралелно с това Евгени Иванов успя да заслужи уважението към нас като Асоциация и към себе си за успешното ни интегриране в дейността на Международната асоциация на прокурорите.

Това подхранва убеждението ни, че ако получи доверие да бъде избран за член на ВСС, той ще заеме това място достойно и в интерес, както на членовете на Асоциацията, така и на всички прокурори и на Прокуратурата като институция.

С този апел се обръщаме към Вас, за да се опитаме да ангажираме подкрепата Ви за издигане кандидатурата на Евгени Иванов за изборен член на ВСС.  За първи път в историята на съдебната власт всеки магистрат ще разполага с възможността сам, пряко и в съответствие с убежденията си, да упражни своя вот в полза за кандидата, в чиито морал и професионализъм  вярва.  За първи път  открито изразената подкрепа за кандидат намира своята легитимност в Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС.  Призоваваме Ви да се присъедините към нашата инициатива,  чрез изрично изразяване по съответния ред на волята на откликналите членове на Асоциацията и ако тя бъде приета, да положим всички заедно  усилия за успеха на неговия избор.  

 

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България