Kotel News

За втора поредна година, на 08 април 2017 година, по инициатива на Асоциация на прокурорите в България с подкрепата на Държавно горско стопанство град Котел и община Котел, се проведе традиционно залесяване в местността „Табията“, в землището на град Котел.

 

  Миналата година под мотото „Ако искаш една година благоденствие – засей зърно, ако искаш десет години благоденствие – засей дърво, ако искаш сто години благоденствие – възпитавай хора” началото на тази активност бе поставена от АПБ в природен парк „Витоша“, местността „Офелиите“. Днес като продължение на тази успешна и благородна инициатива  залесяването се реализира в рамките на „Седмицата на гората“ и със съдействието община Котел, а посадъчния материал и инструментите бяха осигурени с любезното съдействие на горското стопанство в град  Котел.

В „сеенето“ на фиданките се включиха и семействата на прокурорите, сред които бяха 15 деца на възраст от 2 до 14 години и разследващи полицаи на РУ „Полиция“ – Котел. Домакин на събитието бе Районният прокурор на Котел г-н  Камен Господинов.

Целта на пролетното залесяване е извършването на възстановяване на горските местообитания в природните паркове изцяло с местни видове и то започнаслед инструктаж, проведен от служители на Държавно горско стопанство - Котел. На доброволни начала, с ентусиазъм и усърдие прокурорите засадиха на около 3 декара площ 1000 фиданки от различни дървесни видове, които са характерни за района  -  черен бор, кедър и дъб-  Благун.

Председателят на АПБ Евгени Иванов, даде своя принос в кампанията и  заяви, че прокурорите, като едни отговорни хора показват чрез своя личен пример, загрижеността и ангажираността си за природата и българската гора.

Прокурори от цялата страна се включиха себеотдайно и активно в засаждането, и положиха усилие в необходимата степен фиданките да бъдат засадени по инструктажа и правилата, като залог, че в бъдеще това ще доведе до очаквани положителни резултатите в полза на  гората. Това е практичния и ефикасен начин за подобряване на околната среда, чрез който се насочва вниманието към проблемите на природата, и е мярка за опазването на биоразнообразието.

Усилията на Асоциация на прокурорите в България включват спиране загубата и възстановяване на българската гора, и преодоляване на заплахите, пред които гората и околното среда са изправени в резултат на човешката дейност.

Изключително полезно за възпитанието и образованието  на децата, бе личното им участие в засаждането на фиданките и положителните емоции от събитието. След това те получиха и невероятния шанс с телескоп да видят къде е местообитанието на впечатляващият белоглавият лешояд, който е защитен вид. Интересно, образователно и и любопитно за тях бе да научат повече за тази хищна птица.

Ангажирането в тази инициатива с грижата за гората е благороден акт, който освен екологичния ефект, носи и белег на приемственост и съхраняване на традициите, които Асоциация на прокурорите ще продължи да осъществява и в бъдеще. Ние ще търсим последователи и съмишленици, за да може усилията ни да постигнат възможно най-голям ефект и със задоволство мажем да кажем, че вече има заявки за следващи залесявания в землищата на Трявна, Смолян, Кюстендил, Варна и Пловдив. Това ни дава надежда и увереност, че с тази активност ще повишим общественото разбиране за важността на биологичното разнообразие и последствията от неговата загуба. Участието на прокурорите в подобни дейности е доказателство, че законността е пряко ангажирана със защита на гората и природните й ресурси.