Печат 

По решение на Централния съвет на Съюза на юристите в България с „Почетен знак на СЮБ” е награден г-н Христо Георгиев – административен ръководител и окръжен прокурор на ОП – Благоевград,  дългогодишен член на Асоциацията на прокурорите в България.

Наградата отличава изявени юристи за високи професионални постижения и активна съюзна дейност и традиционно се връчва на тържествено събрание на СЮБ по повод на  Деня на конституцията и юриста.

Г-н Христо Георгиев е номиниран за ежегодната награда на СЮБ от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Достигнатите  професионални постижения на г-н Христо Георгиев го представят като магистрат, който проявява принципност, безкомпромисност, високо чувство на отговорност и инициативност.  Задълбочените юридически познания на г-н  Георгиев и неговия богат професионален опит, проявеното високо етично отношение към  прокурорите и служителите, мотивират  неговите колеги, независимо от възникналите трудности, да работят всеотдайно, отговорно и компетентно.  

Г-н Христо Георгиев участва активно и в дейността на Асоциацията на прокурорите в България. През 2015 година г-н Георгиев  изнесе лекции в обучителните семинари по „Екопроекта” на АПБ, на тема „Контрабандата на защитените видове от дивата флора и фауна или на негова част или продукт”.

Наред с г-н Христо Георгиев наградата „почетен знак на СЮБ” получиха и г-жа  Екатерина Захариева – народен представител,  Дария Проданова – зам.-председател на ВКС,  Радостин Радков – председател на АССГ, Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите, Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ, Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите  Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите,  адв. Лиляна Танева - Дружество на СЮБ гр. Бургас и  Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно).

Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков - министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на правосъдието г-н Валери Тарандов.

Повече за събитието може да прочете в официалния сайт на Съюза на юристите в България.