Печат 

От 22.01.2020 до 24.01.2020 в СПА хотел“Хисар”  в гр. Хисаря се проведе петнадесета зимна Академия на тема „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет”. Събитието беше организирано от Националната комисия за борба с трафика на хора, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британско посолство – София.

Главният прокурор на Република България – г-н Иван Гешев, закри обучението и  връчи  сертификати на участниците в семинара.

                                В провеждането на Академията взеха участие прокурори – членове на Асоциацията на прокурорите в България.

В деня преди официалното начало на Академията  се проведе дискусия с прокурорите – участници в семинара. Г-н Владимир Николов – прокурор от РП – Плевен и член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България и г-жа Гергана Кюркчийска – административен ръководител на РП – Оряхово, които представиха на вниманието на прокурорите  темите на обучението. Дебатът се разви бързо в обсъждане на практически проблеми, свързани с разследването на престъпления с трафика на хора. Не на последно място беше дискутирано и мястото и ролята на Асоциацията на прокурорите в професионалния ни живот.

На следващия ден Зимната академия на Асоциацията на прокурорите в България беше открита от г-н Христо Христов – съветник в кабинета на председателя на НКБТХ, г-жа Лиан Крос от Кралската прокурорска служба г-н Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България.  

Г-н Христов говори от името на заместник – министър председателя на обществения ред и сигурността г-н Каракачанов. Той изрази благодарност към британския посланик г-жа Ема Хопкинс, към г-жа Лиан Крос и към г-н Евгени Иванов за това, че провеждането на мероприятието е станало възможно благодарение на  обединени  усилия  на представляваните от тях институции.

Г-жа Лиан Крос също поднесе своите поздрави към участниците в обучението. Тя изрази готовност за оказване на съдействие на българските прокурори при разследване на дела с трафик на  хора, когато жертвата е трафикирана в Обединеното кралство.

Г-н Евгени Иванов приветства участниците в семинара и изказа своята благодарност към НКБТХ, Британското посолство и Кралската прокурорска служба, без които това събития нямаше да се проведе.

Лектори в обучителните сесии на прокурорите, съдиите и разследващите бяха г-н Патрик Боаменю, Служба по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), г-жа Мейзи Бигс, Служба на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), серж. Пол Уигет, Централни специализирани престъпления, Столична полицейска служба, Лондон, г-н Светослав Василев, следовател, Отдел „Специализиран“, НСлС и г-н Дейвид Холдърнес, старши прокурор от Кралска прокурорска служба на Великобритания. 

За цифровата криминалистика, приобщаването на цифрови доказателства и спецификите при запазване на тяхната доказателствена годност, възможностите за възстановяване на заличена вече информация; проследяването на чатове в комуникационните системи, вградените невидими текстове в снимки /стеганография/ и блокерите на записи  говори г-н Патрик Боаменю.

Г-жа Мейзи Бигс запозна аудиторията с изследователския проект на ОССЕ, който има за цел да извършва картографиране на он-лайн платформи за запознанства и предлагане на работа. По конкретни показатели се извършва анализ на информацията в тези платформи,  за да се индентифицират случаи на набиране на жертви на трафик. 

Спецификите на дейността на Столичната полицейска служба в Лондон при разследване на престъплението „трафик на хора”,  взаимодействието на  Столичната служба с другите институции, както и с физически и юридически лица и резултатите съвместната дейност при разследване на това деяние бяха предмет на изложението на г-н   Пол Уигет.

         Първият ден от Академията приключи с лекцията на г-н Светослав Василев за  правилата за претърсване и изземване на компютърни системи, която предизвика интереса на присъстващите.

          Вторият ден на зимната Академия  започна с г-н Дейвид Холдърнес, който запозна прокурорите с правомощията на Кралската прокуратура и представи интересен случай на разследване на трафик на хора, проведено от Кралската прокуратура.

         Г-жа Гергана Кюркчийска  разгледа спецификите на съставите по чл. 159а-159г  от НК, като насочи вниманието на присъстващите както към разпоредбата на 16а от НК и наказването на пострадало от трафика лице за извършено от него деяние така и към значението на срока за възстановяване и размисъл на жертвата по чл.13 от конвенцията на съвета на Европа за борба с трафика на хора.

         ХV-та зимна Академия на Асоциацията на прокурорите в България беше закрита от Главния прокурор – г-н Иван Гешев. В своето слово г-н Гешев акцентира върху необходимостта Асоциацията на прокурорите в България да защитава правата и интересите на прокурорите наред с ръководството на Прокуратурата. Главният прокурор пожела на присъстващите здраве за тях и техните семейства и връчи сертификатите на участниците в семинара.