Печат 

На 03.02.2020 г. се проведе първото заседание на Съвета за партньорство към ВСС, учреден от Пленума на кадровия орган с решение №  37  по протокол № 15/11.07.2019 г.

В рамките на заседанието бяха избрани двама съпредседатели  на Съвета за партньорство /Съвета/  – г-жа Вероника Имова – изборен член на ВСС и г-н Евгени Иванов – председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  След проведения избор членовете на Съвета проведоха дебат за приоритетите в дейността на Съвета и  приеха  програмата за неговата дейност.

В рамките на своята компетентност Съветът за партньорство има за цел да съдейства  за изграждане на траен и ефективен диалог между ВСС и магистратите, за да се защитят в оптимална степен техните професионалните интереси. Съветът за партньорство следва да подпомага ВСС като участва в обсъждането на въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите, в това число организирането на квалификацията на магистратите, реформата на съдебната карта, възнагражденията на магистратите, кариерното израстване, атестирането и др. Изготвянето на препоръки и предложения за дейността на ВСС, изготвянето на становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат съдебната власт, както и подпомагане на  ВСС при разработване и осъществяване на политики, програми и проекти са друга част от правомощията на Съвета.