Печат 

изх.  № 11/2020 г.

София, 09.10.2020 г. 

До            

Членовете на 

Асоциация на прокурорите в България

                                       

Във връзка с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, Ви уведомявам, че на  13.11.2020 г (петък) в 10:00 часа, в град София, в сградата на  Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в зала № 15 („Тържествена“), ще се проведе общо отчетно – изборно събрание  при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АПБ.
  2. Финансов отчет на АПБ за периода 2019 до 2020 г.
  3. Изслушване на одитния доклад – обсъждане и приемане.
  4. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на АПБ.
  5. Избор на Председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.
  6. Избор на членове на  УС, при необходимост.
  7. Връчване на  наградата „Прокурор на годината“ и благодарствени грамоти.
  8. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Каним Ви най - учтиво да присъствате на събранието, а ако не може да участвате лично, да упълномощите Ваш колега, който ще присъства. Такава възможност е предвидена в чл. 10, ал. 8 от Устава на Асоциация на прокурорите в България и следва да се съблюдава изискването, че едно лице може да представлява не повече от петима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно, като не се допуска преупълномощаване. Предлагаме на Вашето внимание форма на пълномощно, което бихте могли да използвате.

Във връзка с организацията Ви уведомяваме следното:

Разходи за транспорт са за сметка на участниците.

С оглед оптимизиране на разходите и създаване на добра организация на мероприятието следва да заявите своето участие в срок до 09.11.2020 г.  (понеделник) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 02 9219330 чрез посочване на трите имена, длъжност и месторабота.

По отношение на членовете на АПБ, заявили по електронен път  участие в Общото събрание ще се предприемат действия по освобождаване им от служебни задължения за деня на събранието на основание чл. 3 от Споразумението между ПРБ и АПБ.

В случай, че не сте си заплатили членския внос за настоящата и за предходни години, е желателно да преведете съответната сума преди датата на ОС на банковата сметка на АПБ - Асоциация на прокурорите в България, IBAN  BG88UBBS88881000115955 – ОББ АД и да изпратите на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. сканирано платежното нареждане.

Ще бъде създадена организация за събиране на членски внос и на мястото на провеждане на събранието.

По време на събранието ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки и приканваме колегите, които ще присъстват да носят маски и да спазват физическа дистанция.

Допълнителна информация за внасянето на членския внос или организацията на Общото събрание може да получите на тел.  хххххххххххх Диана  Георгиева.

 

С уважение,

Евгени Иванов,

Председател на Управителния съвет на

Асоциация на прокурорите в България