Уважаеми колеги,

Динамично променящата се епидемична обстановка и нарастващият брой на  случаи на заболели от Covid-19 изправиха Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България пред  необходимостта да преразгледа своето решение за свикване на общо отчетно – изборно събрание, насрочено за 13.11.2020 г в гр. София.

Обсъдихме възможностите за безопасно провеждане на мероприятието и отчетохме, че струпването на много хора би създало потенциална заплаха за разпространение на вируса, което би могло да засегне вашето здраве и да създаде опасност за  вашите семейства.

  Вашето здраве е наш приоритет и поради това Управителният съвет  на АПБ  отмени   предстоящото провеждане на общото отчетно – изборно събрание.

Бъдете здрави!

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България