Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България организира и проведе в периода от 28-ми до 30-ти октомври 2020 год. в Почивен дом „Изгрев“ гр. Бяла нашата есеннна академия. Някак въпреки обстоятелствата, с пълното разбиране и съдействие на ръководството на ПРБ, успяхме да преодолеем трудностите.

 Съпътстваха я спазваните противоепидемични мерки за редуциран брой на участниците до 28, носене на защитни средства и мероприятия по дезинфекция.  Но това всъщност я беляза и с един особен чар, в който участниците се вписваха с лекота и добро настроение. Те и придадоха нов облик,  приятно адаптиран към обстановката и все пак позволяващ пълноценен учебен и творческки процес. Беше първата Академия при такава  специфична обстановка.

На нея присъстваха 28 души, от които тримата лектори. Темата на обучението беше „Трафик на хора, международни аспекти“. Приеха и участваха като лектори доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател по Наказателно право в Софийския университет, прокурор Гергана Кюркчийска, районен прокурор в гр. Оряхово, експерт на Европейската комисия по темата и участник в много международни екипи за разследване на такива престъпение и прокурор Атанас Филипов от районна прокуратура гр. Павликени.

В  късния следобед на първия ден за пристигане и регистрация, на терасата пред столовата на дома беше организиран лек коктейл за „добре дошли“, при който да се запознаят непознатите участници и да се видят и да поговорят с добри чувства един към друг всички.

В първата учебна проява прокурор Филипов умело ангажира вниманието на аудиторията в конферентната зала с интересната си презентация за ранните бракове и връзката им с трафитана жени в чужбина. В изследването си той беше обхванал различните ромски общности в България и техните, специфични за всяка, социални, културни и религиозни разбирания и отражението им върху разисквания проблем за обучение.

Вечерта беше предложена вечеря в столовата, вкусно приготвена от домакините, без предварително организирани атрибути на тържественост. Участниците, вече в добро настроение и със своите умения да го показват, я направиха по своему тържествена. Всеки участник имаше свой принос за празничния облик.

Учебният процес през втория и третия ден – 29-ти и 30-ти до обяд, бяха предоставени на доц. д-р Ива Пушкарова, прекрасен лектор, който майсторски поднася знанията си, при партниране от прокурор Гергана Кюркчечийска, като това тяхно партньорстви е един изграден нов стил на интерактивно преподаване към колегите. Аудиторията беше покорена и тиха, изцяло съсредоточила внимание в поднасаните им знания.

Вечерята на 29-ти беше още по-задушевна. Частта от участниците за първи път видели се в Бяла, сакаш вече се познаваха от дълго време като близки, и се приобщиха към общия весел и позитивен дух и непринудени колегиални контакти с всички останали.

В деня на раздялата бяха изказани много  и крайно позитивни мнения за мероприятието, и в контекста, че е било кратко и недостатъчно. Такива мнения ние, УС, не премаме като упреци. Те са оценка, която ни стимулира да работим за увеличаване на броя на академиите и на участниците в тях, за да продължат те да са една от най-значимите и притегателна за членовете на АПБ част от живота на организацията ни.