Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява своята огромна благодарност към прокурорите и към служителите, както и към следователите и служителите на следствените служби, които в обявената съвместна дарителска кампания направиха своите дарения за закупуване на апарат за плазмофереза.

От началото на кампанията, 11.11.2020 год., измина почти един месец. В дарителската сметка към настоящия момент е постъпила обща сума към 2.12.2020 год. в размер на 125 000 лева, значително по-голяма от цената на нов апарат за плазмофереза, възлизаща на 75 000 лева. Това ни даде възможност да сключим договор с „Антисел Бългаия“ ООД, по силата на който до 4.12.2020 год. да заплатим на пет транша цената на апарата, произведен от германската фирма „Фрезениус Каби“, а те да го доставят на посочено от нас лечебно заведение в срок до 18.12.2020 год., с гаранция от една година, поддръжка с резерви части за срок от десет години, да го инсталират и да обучат екип за работа с него.

В процеса на преговорите узнахме, че се предлагат рециклирани апарати на същия производител, предходния модел, на цена 15 000 лева, които също са с една година гаранция и възможност за поддръжка с резервни части още 4 – 5 години, като в тази цена също влиза инсталиране и обучаване на екип. Научихме също, че на един апарат при спазване на технологичната процедура, за работен ден могат да дарят плазма пет, максимум шест донора, като плазмата от всеки може да бъде разпределена от апарата за трима нуждаещи се.

При големия брой желаещи в страната да бъдат донори на рековалесцентна плазма и тези възможности за получаването и от тях, ние насочихме внимание към  възможността с парите, които са постъпили над цената на вече договорения апарат, да закупим рециклирани апарати. Разбрахме също, че на едно място няма пречка да бъдат инсталирани повече от един апарат.

По мнение на доставчика на нашия апарат, неможем да решим без Министъра на здравеопазването къде точно да посочим в отворената клауза в договора да бъде инсталиран. Това е така, защото по силата на Закона за кръвта кръводаряването и кръвопреливането това трябва да се извършва на акредитирани за такава дейност места, които са в прерогативите за администриране на Министъра, поради което той следва на ни укаже конкретното лечебно заведение. С него лично е проведен разговор, в който е уведомен за готовността да дарим апарата и е поет от него ангажимент да ни посочи лечебно заведение в срока на доставката по договора. Все още нямаме отговор.

Известно ни е също, че за въвеждането в експлоатация на апарата или апаратите са необходими консумативи, които се предлагат в пакет по 18 комплекта на обща стойност 2800 лева. Освен тях, за да се обслужва апарата при работата му е необходим донорски стол, нов на цена от 7 000 лева. За съхраняването на плазмата е необходимо да има хладилник, който да охлажда поне до – 30 градуса по целзий. 

Тъй като до момента нямаме яснота кое е конкретното лечебно заведение, където ще бъде монтиран апарата, не знаем и какви допълнителни нужди може да има то за въвеждането му в експлоатация, на които ние бихме могли да откликнем с допълващи дарения.

След всички тези нови за нас знания ние имаме виждане, че даряването на рециклиран апарат или апарати, консумативи, реквизити за извършване на дейността, са част и продължение на общата идея на тази наша дарителска кампания, а именно да бъде дадена възможност на повече желаещи донори да дарят лечебна за болните от CIVID 19 рековалесцентна плазма.

Водени от такива мотиви решихме да предложим кампанията за даряване на средства да продължи до края на тази календарна 2020 година.

За разходването на средствата ще бъде представен пред вас на електронната страница на Асоциацията пълен отчет.