Седмица след провеждането на отчетно-изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България Управтелният съвет на АПБ прие покана за участие в работна среща, организирана от  Министъра на  правосъдието - проф. Янаки Стоилов. В работната среща участваха  г-н Владимир Николов -  председател на УС на АПБ , г-жа Даниела Ангелова – зам.  председател на УС на АПБ и г-н Милчо Генжов – зам. председател на УС на АПБ. Срещата премина конструктивно.

Представителите на Асоциацията на прокурорите в България изразиха своето мнение по принципни за съдебната система позиции. На министъра на правосъдието беше връчен плакет на АПБ, като израз на готовността ни за съвместно конструктивно сътрудничество и разумен и ползотворен диалог и партньорство по важните за съдебната система и за цялото ни общество теми.

В срещата взеха участие и представители на УС на Камарата на следователите. 

От своя страна министъра на провосъдието връчи на г-н Николов плакет на Министерството на правосъдието.