Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България беше предприел действия  за организиране на две емблематични за нашето професионално сдружениемероприятия – „Есенната Академия“, която тази година щеше да бъде на тема „Престъпления против изборните права на гражданите“, както и станалото вече традиционно „Есенно залесяване“. Планирахме и двете да се състоят през месец октомври на настоящата година.

Поради динамично променящата се епидимична обстановка и въведените мерки за овладяване на разпространението на  Covid-19,  обсъдихме  възможността тези две мероприятия да бъдат проведени  при спазване на всички нови  регламенти  за този тип масови дейности.  За съжаление междувременно ситуацията в страната драстично се промени. Ние отчитаме важността и значимостта на тези  две ежегодни събития - тяхното провеждане обединява и сплотява прокурорите, независимо дали са членове на професионалното ни сдружение. Същевременно трябваше да оценим и  потенциалната опасност за вашето здраве и здравето на вашите близки, поради което взехме решение да отложим „Академията“ и „Залесяването“  за период, в който обичайният ход на нашето ежедневие е възстановен.  

При промяна на епидимичната обстановка ще подновим действията си по организацията на тези мероприятия, като ще разчитаме на активното ви участие в тях.

 

Бъдете здрави!

 Управителен съвет на

Асоциация на прокурорите в България