Днес беше поставено началото на  инициативата “Прокурор за един ден” по повод Международния ден на толерантността.  Това е една инициатива на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София,  в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“. Инициативата допълва вече добре познатата и успешна друга кампания– „Посланик за един ден“.

Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години и цели да бъдат насърчени ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие,като им се даде възможност да разберат какво е да бъдеш прокурор; да се постави акцент върху важността на върховенството на закона сред младите хора и да се даде възможност на ромските младежи да изразят своята гледна точка по въпроси, които засягат всички нас.

Инициативата ще бъде представена в 5 различни града в България, в които има ромски общества и които обикновено нямат достъп до други подобни възможности.

Участниците ще могат да се запознаят с работата на прокурор от техния регион,  да посетят местните съд и прокуратура и да видят как работи съдебната система в техния град. Ще имат възможност и да се запознаят с ромски студенти, които изучават право,  прокурори и други експерти от съдебната система. Програмата ще завърши с посещение в София и обиколка на ключови съдебни институции, среща с върховни прокурори и  участие в дискусия за върховенството на закона и живота на един прокурор.