Изх. №                                                                       ДО

                                                                                   ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ

                                                                                   СЪВЕТ

С И Г Н А Л

от

Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България

      

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ДЕРМЕНДЖИЕВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

В навечерието на новогодишните празници обществото ни стана свидетел на изключително грозно и вулгарно изявление на адвокат, резервен член на ВАС, която длъжност сама по себе си изисква поведението му да бъде пример за неговите колеги и всички граждани.

Адвокат Стефан Левашки, в свой коментар в социална мрежа Фейсбук, като възприема изцяло просташкия стил на коментирания от него пост, използва  употребения там вулгарния каламбур с названието Прокуратура, в словосъчетание с дума с крайно унизително съдържание.[1]

Нещо повече, адвокат Левашки отива дори по- далеч, като прави унизителни сравнения спрямо наш колега, официален представител на прокуратурата. Само с няколко думи, станали достояние на значителен брой хора, адвокат Левашки доказва, че и през 21 век все още е жив и деен духът на героя на Алеко Константинов, олицетворяващ най- тъмната страна в българската народопсихология.

Българската прокуратура съществува от повече от 141 години и е конституционна институция, доказала своята роля в живота на нашата държава. Хиляди български прокурори, следователи и съдебни служители в страната работят с професионализъм и отдаденост, като със своя труд допринасят за изграждането на един по- добър живот.  С  няколко фрази,  юрист и член на висшия орган на адвокатското съсловие си позволява да принизи техните усилия до най- пошлата изява на човешко поведение и показва отношение към представител на женския пол, несъвместимо с духа и ценностите на съвременното европейско общество.

Считаме, че с това свое поведение, адвокат Левашки е осъществил  тежко нарушение на чл.1, ал.2, т.2, 3 и 4 на Етичния кодекс на адвоката, като вместо да работи за да  бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на адвокатската професия, със своето поведение, станало достояние на мнозина, той изразява по възможно най- грозния начин  крайно неуважение към обществото, съдебната власт и прокурорската професия. 

Като изказваме своето дълбоко уважение и признателност към всички достойни колеги, упражняващи благородната адвокатска професия,  настояваме за Вашата незабавна реакция!

 

Приложение:

-         разпечатка от публикация;

-         разпечатка от коментар на адвокат Стефан Левашки.

 

 

                   С уважение:

                          УС на АПБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] https://pik.bg/%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8A-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA-news1076220.html