ДО

                                               КОМИСИЯТА ПО

                                                КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

                                               В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                               ДО

                                               МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

Асоциацията на прокурорите в България има за свой основен приоритет отстояване на независимостта на съдебната власт и защита правата и интересите на работещите в системата на Прокуратурата на Република България прокурори.

Категорично заявяваме, че прокуратура е работеща институция, а българските прокурори, следователи и съдебни служители са отговорни и почтени професионалисти, които със своя всеотдаен труд дават важен принос в борбата с престъпността и преграждането на пътя на беззаконието. За нас уважението към Конституцията, спазването на законите и съблюдаването на утвърдените европейски принципи, а именно разделението на властите и върховенството на правото, не са кухи фрази и изпразнени от съдържание думи, а  кауза и мисия, за които ежедневно се борим.

Осъзнаваме необходимостта от провеждане на съдебна реформа и споделяме справедливите очаквания на българските граждани, тази реформа да бъде осъществена по прозрачен  и принципен начин, за да бъде постигната единствената възможна легитимна цел- усъвършенстване работата на съдебната власт и гарантиране развитието на българската държава като модерна, просперираща и европейска такава.

От години алармираме, че е налице крещяща нужда от  дълбока и принципна промяна в материалното и процесуално наказателно законодателство. Налице са и редица въпроси, които подлежат на усъвършенстване в устройствения Закона за съдебната власт, открит е дебатът за евентуални конституционни реформи. Заявяваме категоричната си воля да не бъдем пасивен наблюдател, а активен участник в тези жизненоважни за цялото ни общество процеси!

Няма как обаче една реформа да бъде правилно проведена, ако се базира единствено на стремеж към унищожение и негативизъм, ако не стъпи на постигнатите до този момент положителни неща и безспорни достижения, ако зад нея са скрити конюнктурни политически и/или икономически цели и интереси. Няма как да бъде постигнат позитивен ефект, ако не бъде чут гласът на професионализма и разума!

Апелираме в процеса на осъществяване на съдебната реформа да бъде дадена възможност за активно участие и на българските прокурори, които със своите професионални знания и експертен потенциал могат да допринесат изключително много за усъвършенстването на законодателството, за подобряване функционирането не само на  съдебната система в частност, но и на цялостната борба с престъпността в нашата държава.

         Призоваваме всички  институции към конструктивно сътрудничество и ползотворно взаимодействие в името на законността и справедливостта!                               

         С уважение,

                                         Управителен съвет

                                         на Асоциацията на прокурорите в България