СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОЛЕГА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА