На 18.04.2022 година, в град София, Съюзът на юристите в България /СЮБ/ проведе традиционното тържествено честване по случай Деня на Конституцията и юриста. Събитието беше организирано в партньорство с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/, Камарата на следователите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите и Нотариалната камара.

Тържествената програма беше открита от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, като приветствено слово изнесе председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова.

Поздравления към българските юристи по случай професионалния им празник отправи и председателят на АПБ г-н Владимир Николов. На председателя на СЮБ г-н Владислав Славов беше връчен почетен плакет на АПБ.

По време на честването  г-жа Блага Георгиева- зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Велико Търново и член на АПБ беше наградена с почетен знак и  грамота на Съюза на юристите в България. Отличието беше присъдено заради дългогодишната й активна съюзна дейност и високи професионални постижения.

Прокурор Блага Георгиева е член на съсловната организация на прокурорите- Асоциацията на прокурорите в България от 2003 година. От 2013 година активно подпомага дейността на асоциацията като „сътрудник“.

През периода 2016 година- 2022 година е член на УС на АПБ за два последователни мандата.

През 2014 година е наградена  с грамота „За изключителен принос към Асоциацията на прокурорите в България“.

Прокурор Блага Георгиева е един от най- изтъкнатите членове и дейци на съсловната организация на българските прокурори. В продължение на години се е посветила на каузата за защита на независимостта на съдебната система, на издигане на авторитета на прокуратурата и на защита правата, интересите и доброто име на българските прокурори. Участвала е в множество инициативи и мероприятия на АПБ, както и в срещи  с международни партньори, включително с мисиите на Европейската комисия в Република България.

Прокурор Георгиева е автор на много становища, обръщения и призиви на АПБ по редица изключително важни въпроси- конституционни дела, законопроекти, защита на прокурори от неправомерни атаки, права и интереси на българските магистрати и др. Притежава огромен опит, доказан професионализъм, безупречна репутация, безценни организационни качества и стратегическа визия, като е едно най- разпознаваемите и обичани лица, не само сред членовете на АПБ, но  и сред всички прокурори в България. Без нейната всеотдайност и дългогодишен труд, АПБ не би била това, което е в момента.