На 14.05.2022 год.  Асоциацията на прокурорите в България проведе  традиционното пролетно залесяване. Освен, че залесяването е част от поредицата мероприятия на АПБ по повод честванията на нейния четвъртвековен  юбилей, то е  посветено и на  Международния  ден на околната среда, честван ежегодно на пети юни. Инициативата беше очаквана от членовете на Асоциацията, заради двете години ограничения, наложени  от въведените ограничителните  противоепидемични мерки. 

 Организацията на мероприятието беше поета от г-н Владимир Чавдаров- Апелативен прокурор на АП- Варна и дългогодишен член на Управителния съвет на Асоциацията  на прокурорите в България. Активно съдействие за неговото провеждане беше оказано от Държавно ловно стопанство “Шерба” с. Горен чифлик, обл. Варна.  

В залесяването взеха участие и г-н Владимир Николов- председател на УС на АПБ и Окръжен прокурор на ОП- Плевен, магистрати и разследващи полицаи, приятели на АПБ и техните семейства.   На територията ДЛС „Шерба“ участниците в мероприятието засадиха овощни фиданки, предназначени да осигурят  плодове за отглеждания дивеч.   Красивата природа, топлият слънчев пролетен ден, спокойната зелена гора, свежият въздух и детският непринуден смях допринесоха за запазване на доброто настроение, а въодушевлението  остана високо през целия ден. С грижа и внимание бяха засадени всички фиданки, предоставени от ДЛС „Шерба“.

След приключване на засаждането г-н Чавдаров и г-н Николов изказаха своята благодарност към участниците.

Г-н Владимир Чавдаров изрази удовлетвореността си от постигнатия резултат. „На прокурорите от Варненския апелативен район е най- добре известно колко безпощадна може да бъде природата, когато е игнорирана от човека. Участието на колеги  в днешното залесяване  свидетелства, че ние – прокурорите, не оставаме дистанцирани и  безчувствени  към проблемите на околната среда и със личен пример възпитаваме нашите деца в  уважение  към природата. Изказвам благодарността си към всички колеги, които се присъединиха към това събитие и дадоха личен пример за отговорност към околната среда..“

Г-н Владимир Николов също изрази своята благодарност към участниците: „ Залесяването е кауза на АПБ към съхраняване на околната среда и нейното възстановяване от свръхпроизводството,  възникнало, за да задоволи потребностите на консуматорското общество.   То  символизира нашия стремеж и воля  да запазим света за  деца ни такъв, какъвто го виждаме ние – синьо небе, ясно слънце, чист въздух, бистра вода,истинска храна.  Гордея се с всички колеги, които чрез участията си в залесителните мероприятия на АПБ доказаха, че вярват и отстояват  благородната кауза за запазване и съхраняване на жизнената връзка, установена  между човека и природата“.