Председателят на АПБ Владимир Николов е на работно посещение по покана на български представители в Европейския парламент, което се провежда в Брюксел, Кралство Белгия.

Днес, 27.06.2022 година, г-н Николов проведе работна среща с членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) към ЕП. Обсъдени бяха темите свързани с върховенството на закона в България и независимостта на съдебната власт, работата на прокурорите в страната, законодателните промени свързани със закриването на специализирания съд и прокуратура.

В рамките на дискусиите бе поставен акцент на закриването на специализираното правосъдие в България и настъпващите от това последици,  най-вече за противодействието на организираната престъпност, корупцията и тероризма в национален и международен план.