Асоциацията на прокурорите в България прие покана за участие в работна среща, организирана от Министъра на правосъдието. На 12.09.2022 година в работната среща участваха  г-н Владимир Николов -  председател на УС на АПБ, г-жа Даниела Ангелова – зам.  председател на УС на АПБ, г-жа Веселина Николова – член на УС и г-жа Ралица Първанова – член на УС.

 Обсъдени бяха теми свързани с развитието до момента на съдебната реформа и бъдещите законодателни промени по инициатива на Министерството на правосъдието.

На срещата бе договорено представители на АПБ да вземат участие в работните групи по обсъждане на предстоящите законодателни инициативи.