На 10.02. се проведе заключителното мероприятие от програмата “Прокурор за един ден” за 2023 година.

За втора поредна година инициативата се организира съвместно от Кралската прокурорска служба на Англия и Уелс, Британското посолство в София,  Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“.

Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години и цели да бъдат насърчени ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да разберат какво е да бъдеш прокурор; да се постави акцент върху важността на върховенството на закона сред младите хора и да се даде възможност на ромските младежи да изразят своята гледна точка по въпроси, които засягат всички нас.

Победителите за 2023 година Дочка Атанасова от Ямбол, Юри Стоянов от Ямбол, Жасмина Цветанова от Видин, Яна Маринова от София, Аксения Ракова от Шумен и Красимира Михайлова от Пазарджик имаха възможност да посетят резиденцията на Британския посланик, Съдебната палата на София и Британското посолство.

В резиденцията на Британския посланик се срещнаха с двама от победителите от програмата за 2022 година, прокурори, студенти по право и представители на неправителствения сектор. Победителите разказаха за своите впечатления от посещенията в прокуратурите в Ямбол, Видин, Шумен, Пазарджик и София и споделиха за своите мечти за бъдещето. Дочка Атанасова, Юри Стоянов, Жасмина Цветанова, Яна Маринова, Аксения Ракова и Красимира Михайлова бяха удостоени с почетни грамоти от г-н Владимир Николов- председател на Асоциацията на прокурорите в България и г-жа Ким Холдън- прокурор от Кралската прокурорска служба на Англия и Уелс.

В 14:00 часа участниците посетиха Съдебната палата на град София, където бяха посрещнати в зала „Тържествена“ от главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев и директора на Националната следствена служба и зам. главен прокурор по разследването г-н Борислав Сарафов. Младежите имаха възможност да зададат своите въпроси към ръководителите на Прокуратурата на Република България и да разгледат емблематичната сграда- символ  правосъдието в страната.

Програмата приключи с посещение на Британското посолство, където предвид мразовитото време, беше организиран виртуален тур на забележителностите на столицата ни, свързани с правото и съдебната система.