УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Свидетели сме как в обществото все по- често и  усилено се лансират различни идеи за промени в законодателството и реформиране на съдебната система. Публично са обявени намерения за предприемане на законодателни инициативи, които пряко засягат статута и конституционно установената правозащитна функция на Прокуратурата на Република България. 

Прочети още...

                                               ДО

                                               КОМИСИЯТА ПО

                                                КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

                                               В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                               ДО

                                               МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

Асоциацията на прокурорите в България има за свой основен приоритет отстояване на независимостта на съдебната власт и защита правата и интересите на работещите в системата на Прокуратурата на Република България прокурори.

Категорично заявяваме, че прокуратура е работеща институция, а българските прокурори, следователи и съдебни служители са отговорни и почтени професионалисти, които със своя всеотдаен труд дават важен принос в борбата с престъпността и преграждането на пътя на беззаконието. За нас уважението към Конституцията, спазването на законите и съблюдаването на утвърдените европейски принципи, а именно разделението на властите и върховенството на правото, не са кухи фрази и изпразнени от съдържание думи, а  кауза и мисия, за които ежедневно се борим.

Прочети още...

 

Изх. №                                                                       ДО

                                                                                   ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ

                                                                                   СЪВЕТ

С И Г Н А Л

от

Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България

      

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ДЕРМЕНДЖИЕВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

В навечерието на новогодишните празници обществото ни стана свидетел на изключително грозно и вулгарно изявление на адвокат, резервен член на ВАС, която длъжност сама по себе си изисква поведението му да бъде пример за неговите колеги и всички граждани.

Прочети още...

 

Днес беше поставено началото на  инициативата “Прокурор за един ден” по повод Международния ден на толерантността.  Това е една инициатива на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София,  в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“. Инициативата допълва вече добре познатата и успешна друга кампания– „Посланик за един ден“.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България беше предприел действия  за организиране на две емблематични за нашето професионално сдружениемероприятия – „Есенната Академия“, която тази година щеше да бъде на тема „Престъпления против изборните права на гражданите“, както и станалото вече традиционно „Есенно залесяване“. Планирахме и двете да се състоят през месец октомври на настоящата година.

Прочети още...