Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) сезира Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO) и посланиците на страните членки на ЕС, САЩ и Великобритания у нас за недопустим опит за намеса в независимостта на съдебната власт по повод внесените в 45-то Народно събрание законопроекти, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България. 

Асоциацията на прокурорите е една от най-големите съсловни магистратски организации в България, като нейната основна цел и задача е да защитава правата и интереси на магистратите и да способства за развитието на правовия ред в Република България. Съдебната власт и нейната независимост, като гарант на правовата държава, са сред фундаменталните достижения на съвременните демократични общества. Конституционно установено е, че при осъществяване на своите функции магистратите се подчиняват само на закона и изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение.   

В изпълнение на нашите цели и в продължение на поетия ангажимент да Ви информираме за състоянието на върховенството на закона в Република България, бихме желали да поставим на вашето внимание

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България (КСБ) предприеха през ноември 2020 г. инициатива за поставяне на бюст-паметник на американския президент Томас Удроу Уилсън в София в знак на признателност на българския народ към неговите заслуги за запазване на националния ни суверенитет и териториалната цялост на страната ни.

Прочети още...

Честит празник, скъпи колеги!

Нека носим с достойнство, сила и твърдост нелеките си професионални задължения, и да не забравяме, че те са съдбовно важни за хората и обществото като цяло. Вдъхнете в професионалните си изяви човечността, справедливостта и върховенството на закона, които са венец на адресираните към нас очаквания.

Прочети още...

 По покана на Европейската комисия по повод предстоящия втори доклад за състоянието на върховенството на закона в страните – членки на Европейския съюз  се проведе виртуална среща между представители на Европейската комисия и на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

Два апарата за плазмафереза бяха дарени днес ,28.01.2021г.,  на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора и на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" в Плевен. Апаратите и нужните за тяхното функциониране консумативи бяха закупени със средства на прокурори, следователи и съдебни служители, събрани в рамките на благотворителната кампания на Асоциация на прокурорите в България (АПБ) и Камара на следователите в България (КСБ). 

Прочети още...