Уважаеми колеги,

Динамично променящата се епидемична обстановка и нарастващият брой на  случаи на заболели от Covid-19 изправиха Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България пред  необходимостта да преразгледа своето решение за свикване на общо отчетно – изборно събрание, насрочено за 13.11.2020 г в гр. София.

Обсъдихме възможностите за безопасно провеждане на мероприятието и отчетохме, че струпването на много хора би създало потенциална заплаха за разпространение на вируса, което би могло да засегне вашето здраве и да създаде опасност за  вашите семейства.

  Вашето здраве е наш приоритет и поради това Управителният съвет  на АПБ  отмени   предстоящото провеждане на общото отчетно – изборно събрание.

Бъдете здрави!

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България

 

Съгласно решение на УС от  08.10.2020   г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетното  събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на  13.11.2020 в гр. София.

Прочети още...

На 12.10.2020 г.  членовете на Съвета за партньорство избраха единодушно г-жа  Даниела Ангелова – зам.председател на управителния съвет на АПБ, за съпредседател на Съвета. Г-жа  Ангелова е упълномощена от управителния съвет на АПБ да представлява съсловната  организация в Съвета за партньорство, след като досегашният представител на Асоциацията – г-н Евгени Иванов, встъпи в длъжност като член на ВСС.

Прочети още...

Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство организира съвместно с Националния институт на правосъдието уебинар на тема: „Международно - правно сътрудничество между България и Обединеното Кралство“

Асоциацията на прокурорите в България, като партньор на Британското посолство в различни инициативи, се обръща към колегите – прокурори, които проявяват интерес към инициативата, да заявят своето участие посредством електронна форма, публикувана в портала за електронно обучение на НИП.

Прочети още...

изх.  № 11/2020 г.

София, 09.10.2020 г. 

До            

Членовете на 

Асоциация на прокурорите в България

                                       

Във връзка с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, Ви уведомявам, че на  13.11.2020 г (петък) в 10:00 часа, в град София, в сградата на  Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в зала № 15 („Тържествена“), ще се проведе общо отчетно – изборно събрание  при следния дневен ред:

Прочети още...