1.     Цел:

 

Наградата „Прокурор на годината” на Асоциацията на прокурорите в България има за цел:

 

Да  насочи общественото внимание към високите професионални успехи на прокурорите;

Да допринесе за по-голяма  публичност на тяхната ежедневна дейност;

Да допринесе за  утвърждаване на достойнството на професията на прокурора и повишаване на доверието на обществото в съдебната система;

Да отличи определен прокурор или екип от прокурори за проявен висок професионализъм и постигнати значими резултати в борбата с престъпността и спазването на законността. 

Прочети още...

Висшият съдебен съвет стартира процедура по ЗОП  за сключване на договор за застраховка на магистрати и служители на съдебната власт. Съгласно заповед на Представляващия ВСС е утвърден състава на работна група, в която са включени представители на съсловните организации на магистратите, в т.ч. и двама представители на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

По решение на Централния съвет на Съюза на юристите в България с „Почетен знак на СЮБ” е награден г-н Христо Георгиев – административен ръководител и окръжен прокурор на ОП – Благоевград,  дългогодишен член на Асоциацията на прокурорите в България.

Наградата отличава изявени юристи за високи професионални постижения и активна съюзна дейност и традиционно се връчва на тържествено събрание на СЮБ по повод на  Деня на конституцията и юриста.

Прочети още...

Kotel News

За втора поредна година, на 08 април 2017 година, по инициатива на Асоциация на прокурорите в България с подкрепата на Държавно горско стопанство град Котел и община Котел, се проведе традиционно залесяване в местността „Табията“, в землището на град Котел.

 

Прочети още...

„Ако искаш една година благоденствие – засей зърно, ако искаш десет години благоденствие – засей дърво, ако искаш сто години благоденствие – възпитавай хора”. С тази поговорка Асоциацията на прокурорите в България отбеляза в своя сайт преди една година проведеното залесяване в местността „Офелиите”, в природен парк „Витоша”. 

Прочети още...