На 12.10.2020 г.  членовете на Съвета за партньорство избраха единодушно г-жа  Даниела Ангелова – зам.председател на управителния съвет на АПБ, за съпредседател на Съвета. Г-жа  Ангелова е упълномощена от управителния съвет на АПБ да представлява съсловната  организация в Съвета за партньорство, след като досегашният представител на Асоциацията – г-н Евгени Иванов, встъпи в длъжност като член на ВСС.

Прочети още...

Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство организира съвместно с Националния институт на правосъдието уебинар на тема: „Международно - правно сътрудничество между България и Обединеното Кралство“

Асоциацията на прокурорите в България, като партньор на Британското посолство в различни инициативи, се обръща към колегите – прокурори, които проявяват интерес към инициативата, да заявят своето участие посредством електронна форма, публикувана в портала за електронно обучение на НИП.

Прочети още...

изх.  № 11/2020 г.

София, 09.10.2020 г. 

До            

Членовете на 

Асоциация на прокурорите в България

                                       

Във връзка с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, Ви уведомявам, че на  13.11.2020 г (петък) в 10:00 часа, в град София, в сградата на  Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в зала № 15 („Тържествена“), ще се проведе общо отчетно – изборно събрание  при следния дневен ред:

Прочети още...

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание речта на г-н Врадимир Николов, изнесена на 24.08.2020 г.  в качеството му на член на Управителния съвет на АПБ пред гостите и участниците на Националното съвещание на Прокуратурата на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Асоциацията на прокурорите в България винаги остро и категорично е възразявала срещу опитите българските прокурори, следователи и служителите от системата на Прокуратурата на Република България да бъдат намесени в политически борби, скандали и противопоставяния.

Един от основните стълбове, около които се изгражда всяка модерна правова и демократична държава, е принципът на разделението на властите и върховенството на закона. И това не са празни и кухи фрази, не са абстрактни и отвлечени понятия. Тези принципи съставляват самия фундамент на нашето общество, те са живото сърце на Европейския съюз! За претворяването им в действителността са призовавали най - бележитите умове в европейската история, борили са се и дори са отдавали живота си хиляди идеалисти, мечтали са поколения европейци. Днес, тяхната жизнена значимост последователно се декларира и подчертава, както от Европейския парламент и Европейската комисия, така и от Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Прочети още...

По повод публикацията „Първо, не е ябълка и второ, не е гнила. Кой проверява записван ли е тайно Бойко Борисов“ от 08 юли 2020 г. на българската редакция на сайта „Свободна Европа“ с автор Борис Митов, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България счита за необходимо да изрази своята пълна и безрезервна подкрепа за колегата прокурор от Софийска градска прокуратура Боряна Бецова.

Категорично се присъединяваме към изразената на 04.08.2020г. позиция на Дирекция „Публична комуникация“ на Прокуратурата на Република България във връзка с публикувания журналистически материал. Считаме, че подобно превратно тълкуване на работата на наш колега, каквото е отразено в написаната публикация, както и внушенията в текста, че определена прокурорска преписка е с предизвестен изначално изход, не само са в противоречие със стандартите за етична и обективна журналистика, но и необосновано засягат доброто име на достоен български магистрат, както и доверието на гражданите в безпристрастната и обективна работа на прокуратурата.

Както не веднъж сме заявявали, за нас отстояването на доброто име и неприкосновеността на всеки прокурор е не само наша постоянна задача, но и част от изграждането на авторитета на Прокуратурата на Република България у нас и по света. Затова апелираме за отразяване на работата на българските магистрати при спазване на професионалните стандарти за обективна и етична журналистика.

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България