С удоволствие продължаваме поредицата „ Представяме ви…” с прокурор Гергана Кюркчийска, отличена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”. Наградата беше връчена тържествено на  29.05.2021 г.  при провеждането на отчетно – изборното събрание на Асоциацията.  

Голяма част от нас познаваме прокурор Кюрчийска като дългогодишен административен ръководител на РП – Оряхово и лектор  към НКБТХ – София от 2012 година и експерт по въпросите на трафика на хора и нелегалната миграция. Наред с това прокурор Кюркчийска е външен експерт към  Службата на ООН  по наркотиците и престъпността /UNIDOC/, по въпросите на борбата с трафика на хора и нелегалната миграция; с ангажименти като лектор при Прокуратурата на Нейно Кралско Величество Кралица Елизабет II.   

Прочети още...

      ДО : ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО:  ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

      ДО: МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО: ПРЕЗИДЕНТА

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО: ПЛЕНУМА

      НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО:  ПОСОЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ

      НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,            

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България с тревога следи постоянните атаки срещу Прокуратурата на Република България и в частност срещу прокурори, наблюдаващи досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.  Изказваме категоричното си несъгласие политически фигури, ангажирани с осъществяване на  дейността на изпълнителната власт, да коментират действия на разследване по неприключили досъдебни производства.

В държава, която отстоява върховенството на закона, е институционално неуместно да се упражнява вербална агресия на политическа основа към прокурори от страна на представители на изпълнителната власт.

Днес, 05.07.2021 година, в ефира на Българското национално радио, действащият служебен министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков, в

Прочети още...

Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България избра за Председател - Владимир Николов, досегашен член на Управителния съвет и прокурор от Районна прокуратура- Плевен.

За първи път Асоциацията на прокурорите в България се оглави от прокурор, работещ извън София. С единодушие Общото събрание подкрепи  кандидатурата на Владимир Николов.

Прочети още...

 

  Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) сезира Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO) и посланиците на страните членки на ЕС, САЩ и Великобритания у нас за недопустим опит за намеса в независимостта на съдебната власт по повод внесените в 45-то Народно събрание законопроекти, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България. 

Асоциацията на прокурорите е една от най-големите съсловни магистратски организации в България, като нейната основна цел и задача е да защитава правата и интереси на магистратите и да способства за развитието на правовия ред в Република България. Съдебната власт и нейната независимост, като гарант на правовата държава, са сред фундаменталните достижения на съвременните демократични общества. Конституционно установено е, че при осъществяване на своите функции магистратите се подчиняват само на закона и изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение.   

В изпълнение на нашите цели и в продължение на поетия ангажимент да Ви информираме за състоянието на върховенството на закона в Република България, бихме желали да поставим на вашето внимание

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България (КСБ) предприеха през ноември 2020 г. инициатива за поставяне на бюст-паметник на американския президент Томас Удроу Уилсън в София в знак на признателност на българския народ към неговите заслуги за запазване на националния ни суверенитет и териториалната цялост на страната ни.

Прочети още...