До 10 август гражданските и браншови организации  могат да дадат своите предложения за участници в Националната програма за 2017 година. Кандидатите не бива да членуват в политически партии.

Прочети още...

На 30.06.2016 г. в Конферентната зала на съдебната палата в  гр. София се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“. Събитието се реализира в изпълнение на проект „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява от Асоциация на прокурорите в България. 

Прочети още...

По повод на деня на българската писменост и култура затвора – гр. Плевен стартира дарителска кампания „Подари книга на затворническата библиотека”, приключила на 01.06.2016г.  

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България проведе в периода 16.05.2016 -18.05.2016 г., в х-л „Севастократор”,  с. Арбанаси, общ. Велико Търново ежегодната пролетна Академия на тема: „Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства”. Мероприятието е организирано съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и фондация „Ханс Зайдел”.

Прочети още...

На 14.05.2017 г. членове на Асоциацията на прокурорите в България от цялата страна се събраха в м.”Офелиите” в природен парк Витоша, където засадиха 200 фиданки от смърч. Мястото е съобразено с лесоустройствени план, като се цели да бъдат възстановени пораженията, нанесени преди години от корояда.

Прочети още...