изх.  № 11/2020 г.

София, 09.10.2020 г. 

До            

Членовете на 

Асоциация на прокурорите в България

                                       

Във връзка с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, Ви уведомявам, че на  13.11.2020 г (петък) в 10:00 часа, в град София, в сградата на  Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в зала № 15 („Тържествена“), ще се проведе общо отчетно – изборно събрание  при следния дневен ред:

Прочети още...

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание речта на г-н Врадимир Николов, изнесена на 24.08.2020 г.  в качеството му на член на Управителния съвет на АПБ пред гостите и участниците на Националното съвещание на Прокуратурата на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Асоциацията на прокурорите в България винаги остро и категорично е възразявала срещу опитите българските прокурори, следователи и служителите от системата на Прокуратурата на Република България да бъдат намесени в политически борби, скандали и противопоставяния.

Един от основните стълбове, около които се изгражда всяка модерна правова и демократична държава, е принципът на разделението на властите и върховенството на закона. И това не са празни и кухи фрази, не са абстрактни и отвлечени понятия. Тези принципи съставляват самия фундамент на нашето общество, те са живото сърце на Европейския съюз! За претворяването им в действителността са призовавали най - бележитите умове в европейската история, борили са се и дори са отдавали живота си хиляди идеалисти, мечтали са поколения европейци. Днес, тяхната жизнена значимост последователно се декларира и подчертава, както от Европейския парламент и Европейската комисия, така и от Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Прочети още...

По повод публикацията „Първо, не е ябълка и второ, не е гнила. Кой проверява записван ли е тайно Бойко Борисов“ от 08 юли 2020 г. на българската редакция на сайта „Свободна Европа“ с автор Борис Митов, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България счита за необходимо да изрази своята пълна и безрезервна подкрепа за колегата прокурор от Софийска градска прокуратура Боряна Бецова.

Категорично се присъединяваме към изразената на 04.08.2020г. позиция на Дирекция „Публична комуникация“ на Прокуратурата на Република България във връзка с публикувания журналистически материал. Считаме, че подобно превратно тълкуване на работата на наш колега, каквото е отразено в написаната публикация, както и внушенията в текста, че определена прокурорска преписка е с предизвестен изначално изход, не само са в противоречие със стандартите за етична и обективна журналистика, но и необосновано засягат доброто име на достоен български магистрат, както и доверието на гражданите в безпристрастната и обективна работа на прокуратурата.

Както не веднъж сме заявявали, за нас отстояването на доброто име и неприкосновеността на всеки прокурор е не само наша постоянна задача, но и част от изграждането на авторитета на Прокуратурата на Република България у нас и по света. Затова апелираме за отразяване на работата на българските магистрати при спазване на професионалните стандарти за обективна и етична журналистика.

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България

С определение от 10 март 2020 год. по к.д. № 1/2020 год. Конституционният съд е допуснал за разглеждане искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на нормата на чл. 103 от Конституцията на Република България /КРБ/, относно обхвата на конституционно посочените основания за отговорност на президента и вицепрезидента за „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, както и относно изясняване на израза „възбуждане на наказателно преследване“, употребен в чл.103, ал. 4 от основния ни закон.

Прочети още...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ И ПРИЯТЕЛИ,

         От името на членовете на Асоциацията на прокурорите в България изказваме своята огромна човешка признателност към всички наши съграждани, които независимо от своята професия, всекидневно изпълняват своя дълг и самоотвержено полагат огромни усилия за да ограничат разпространението на заразата, да предпазят всички нас, да осигурят нормалното функциониране на обществото и да помогнат на заболелите и нуждаещите се.

Прочети още...