Интервюто е публикувано в „Правен свят”

Госпожо Ангелова, миналата седмица съсловните организации на прокурори и следователи имахте среща с членове на Прокурорската колегия, на която основна тема бе стартиращата на 15 юли процедура по издигането на номинации за главен прокурор. Сякаш за първи път магистратите сте така убедени, че това трябва да е "вътрешен човек" от системата – обвинител или разследващ. Разчитате ли, че ще бъдете чути?

 

Съобразно важната функция, която заема фигурата на главния прокурор в демократичните държави, считаме, че той следва да бъде прокурор, да произхожда от системата на държавното обвинение, да е отдаден на прокурорската професия. Особено значимо е да отстоява интересите на прокуратурата и да прояви социална ангажираност към проблемите на работещите прокурори и служители за подпомагането им в социален и здравен аспект. Една от основните политики на новия главен прокурор е да се ангажира за промяна на условията на труд - материална обезпеченост, работна натовареност, медицински прегледи, застраховки на прокурори и служители, оптимизация на определянето на класове при заплащане на служителите. При посочване на такива качества, няма пречка да се погледне положително на предложенията ни, т.к. решаващите институции са съставени също от магистрати.

Прочети още...

БТА.    Интервю на Елка Робева с Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България.

            Консерватизмът на съдебната система е нейната най-голяма гаранция за защита, заяви в интервю за БТА Евгени Иванов - председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България. По думите му тя не трябва да се лашка по "модните" промени и временни течения. 

            Необходимо е съдебната система да стои стабилно на мястото си и обществото да се помъчи да я осигури, защото още от римско време важи принципът, че е "по-добре 100 виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора", каза Иванов. 

            Той подчерта, че прокурорите настояват за законодателни промени, за добър НПК, не толкова формален, какъвто, според тях е настоящият. Сега прекалено трудно, мудно и формално се събират доказателствата, за да може след това инстанциите по пътя на наказателното дело да се произнесат адекватно и справедливо, смята Иванов. 

Прочети още...

 

На 13.04.2019 г.  в гр. София се проведе VIII - то отчетно – изборно събрание на Асоциацията на  прокурорите в България.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България представи пред членовете на Общото събрание доклад за дейността на АПБ за периода м. септември 2017 – м. април 2019 година по следните направления: съвместна дейност с държавни органи и международни и местни неправителствени организации; обучения и мероприятия и становища на УС на АПБ.

 След приет самоотвод на досегашните членове  на управителния съвет – Камен Михов и   Цветомир Йосиф  Общото събрание пристъпи  към избор на председател  на АПБ и нов управителен съвет.

Прочети още...

Ако скоро не сте напускали града, в който живеете, работите или и двете, ако за вас природата се заключва в няколкото фиданки и рехави тревни площи, строго пазени от заобикалящите ги сгради, поемете на запад, ама много на запад, чак до сръбската граница при Трън, където криволичещ път безгрижно се вие сред прясно разоран чернозем, въздухът е кристално чист, а меки върхове надничат иззад малки, весело разпръснати къщи. Природата е величествена, хората, доколкото са останали, са мили и приветливи, а усещането за хармония - пълно.

Прочети още...

Съгласно решение на УС от 15.02.2019  г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетно – изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на  13.04.2019г.

Прочети още...