Успешно завърши  инициативата на Районна прокуратура – Плевен за създаване на Местна комисия за борба с трафика срещу хора в гр. Плевен.

На своето първо заседание за 2017 година  Националната комисия за борба срещу трафика на хора с пълно единодушие взе решение да бъде учредена  Местна комисия за борба с трафика на хора със седалище – гр. Плевен.

Прочети още...

Интервю със съдия Стефан Милев

Автор: Явор Дачков


Който се сети, заплашва с прокуратурата. И поставя тази институция на първа линия така, че елиминира същинските й функции.

Прочети още...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

След проведеното експериментално електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на ВСС, в професионалната общност се изразиха съмнения за възможностите на електронната система надеждно да гарантира анонимността на гласуването и тайната на вота. 

Прочети още...

По повод разпространените  в медиите части от т.н. "открито писмо" на Румяна Ченалова, УС на АПБ изразява своето категорично несъгласие с поредните  безпринципни  и  недостойни атаки към прокуратурата. 

Прочети още...

Изследването обхваща действащото наказателно законодателство в областта на защитата на околната среда и свързаното с него специално административно законодателство, като анализира обхвата на наказателноправната защита, факторите за нейната ефективност и връзките между наказателната, административно-наказателната и административната отговорност за увреждане на природни богатства.

Прочети още...