Във връзка със заключителния етап от реализиране на проект „ Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”, който се осъществява от АПБ, ще се проведе мероприятие по залесяване на смърч в района на Витоша.

Прочети още...

Стартира инициатива за набиране на предложения за номинация за ежегодната награда „Прокурор на годината”, връчвана от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  

Прочети още...

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на 22.12.2015 г.  Висшият съдебен съвет сключи с „Дженерали Застраховане” АД договор за групова застраховка „Злополука” на живота и трудоспособността на общо 14640 действащи и предстоящи за назначаване магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписването, членове на ВСС, членове на Инспектората на ВСС, служители в НИП и съдебни служители.   

Прочети още...

Уважаеми колеги,

През 2016 програмата „Младите лидери на България“ , финансирана от фондация „Америка за България“и администрирана от Института за международно образование,поднови компонента „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието“

Attachments:
Download this file (JJPTP.pdf)JJPTP.pdf

Прочети още...

К О Н Ц Е П Ц И Я

за работа като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен

съвет, изготвена на основание чл. 45 от ЗСВ от Милчо Иванов Генжов, кандидат за заемане на длъжността инспектор в

Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Първо искам да благодаря за дадената ми възможност да участвам като кандидат в процедурата за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет и чрез настоящата концепция да изложа своите виждания за работата на тази длъжност, ако ми бъде гласувано доверие.

Прочети още...