Съгласно решение на УС от  08.10.2020   г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетното  събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на  13.11.2020 в гр. София.

Прочети още...

На 12.10.2020 г.  членовете на Съвета за партньорство избраха единодушно г-жа  Даниела Ангелова – зам.председател на управителния съвет на АПБ, за съпредседател на Съвета. Г-жа  Ангелова е упълномощена от управителния съвет на АПБ да представлява съсловната  организация в Съвета за партньорство, след като досегашният представител на Асоциацията – г-н Евгени Иванов, встъпи в длъжност като член на ВСС.

Прочети още...

Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство организира съвместно с Националния институт на правосъдието уебинар на тема: „Международно - правно сътрудничество между България и Обединеното Кралство“

Асоциацията на прокурорите в България, като партньор на Британското посолство в различни инициативи, се обръща към колегите – прокурори, които проявяват интерес към инициативата, да заявят своето участие посредством електронна форма, публикувана в портала за електронно обучение на НИП.

Прочети още...

изх.  № 11/2020 г.

София, 09.10.2020 г. 

До            

Членовете на 

Асоциация на прокурорите в България

                                       

Във връзка с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, Ви уведомявам, че на  13.11.2020 г (петък) в 10:00 часа, в град София, в сградата на  Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в зала № 15 („Тържествена“), ще се проведе общо отчетно – изборно събрание  при следния дневен ред:

Прочети още...

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание речта на г-н Владимир Николов, изнесена на 24.08.2020 г.  в качеството му на член на Управителния съвет на АПБ пред гостите и участниците на Националното съвещание на Прокуратурата на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Асоциацията на прокурорите в България винаги остро и категорично е възразявала срещу опитите българските прокурори, следователи и служителите от системата на Прокуратурата на Република България да бъдат намесени в политически борби, скандали и противопоставяния.

Един от основните стълбове, около които се изгражда всяка модерна правова и демократична държава, е принципът на разделението на властите и върховенството на закона. И това не са празни и кухи фрази, не са абстрактни и отвлечени понятия. Тези принципи съставляват самия фундамент на нашето общество, те са живото сърце на Европейския съюз! За претворяването им в действителността са призовавали най - бележитите умове в европейската история, борили са се и дори са отдавали живота си хиляди идеалисти, мечтали са поколения европейци. Днес, тяхната жизнена значимост последователно се декларира и подчертава, както от Европейския парламент и Европейската комисия, така и от Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Прочети още...