Kotel News

За втора поредна година, на 08 април 2017 година, по инициатива на Асоциация на прокурорите в България с подкрепата на Държавно горско стопанство град Котел и община Котел, се проведе традиционно залесяване в местността „Табията“, в землището на град Котел.

 

Прочети още...

„Ако искаш една година благоденствие – засей зърно, ако искаш десет години благоденствие – засей дърво, ако искаш сто години благоденствие – възпитавай хора”. С тази поговорка Асоциацията на прокурорите в България отбеляза в своя сайт преди една година проведеното залесяване в местността „Офелиите”, в природен парк „Витоша”. 

Прочети още...

Висока международна оценка получи проектът на Асоциацията на прокурорите в България на тема: „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, добил през годините популярност под названието  „Екопроект”-а.  

Дейността на Асоциацията по Екопроекта беше отчетена положително в Доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016.  

Прочети още...

Скъпи колеги, приятели,

В съответствие с актуалните изисквания на времето, в Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  проведохме разискване за решаване на въпроса, да номинираме ли кандидат в предстоящата надпревара за изборни членове в прокурорската колегия  на  Висшия съдебен съвет.

Прочети още...

  След проведеното експериментално електронно гласуване в края на 2016 година, Асоциацията на прокурорите в България и Съюза на съдиите в България съвместно отправиха покана към ВСС да се организира среща, на която да бъдат обсъдени поставените от магистратите въпроси относно запазването на тайната на електронния вот и точното отчитане на подадените гласове.

  Участието на АПБ в тази инициатива беше продиктувано от убедеността, че само публична и открита дискусия ще допринесе за утвърждаването на доверието на магистратите в ефективността на дистанционна система на гласуване. Отчете се и обстоятелството, че дистанционното гласуване се въведе за първи път в България за изборите на членове на Висш съдебен съвет, и поради това и до момента в страната липсва проверена практика в тази област.

  Съвместната инициатива доведе до положителен резултат.

Прочети още...