Асоциацията на прокурорите в България проведе в периода 16.05.2016 -18.05.2016 г., в х-л „Севастократор”,  с. Арбанаси, общ. Велико Търново ежегодната пролетна Академия на тема: „Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства”. Мероприятието е организирано съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и фондация „Ханс Зайдел”.

Прочети още...

На 14.05.2017 г. членове на Асоциацията на прокурорите в България от цялата страна се събраха в м.”Офелиите” в природен парк Витоша, където засадиха 200 фиданки от смърч. Мястото е съобразено с лесоустройствени план, като се цели да бъдат възстановени пораженията, нанесени преди години от корояда.

Прочети още...

    Г-жа Валентина Маджарова – районен прокурор на РП – Средец, е отличена с наградата „Прокурор на годината”  /2015 година/  с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  Наградата беше връчена на г-жа Маджарова на 16.04.2016 г., когато се проведе VI то Отчетно – изборно събрание на АПБ.

     „Вярвам, че много от колегите заслужават тази награда.Искам да вярвам, че много от нас успяват да съхранят себе си в тази враждебна среда, в която ценностите нямат особено значение и доверието в нас магистратите е чувствително занижено и успяват да направят така че да осигурят както относителна предвидимост на постановените актове,така и навременна справедливост. Това е нашият начин  да върнем вярата на хората в гилдията и да подобрим условията и средата  на живот. Длъжни сме да го направим. Работата на прокурора е трудна, както са трудни много други професии.Търсене не на оправдания, а на възможности следва да бъде основната ни задача за да успеем.”– заяви прокурор Маджарова след получаване на отличието. 

Прочети още...

  Прокурор ДИАНА СТОЕВА – заместник на административния  ръководител и заместник – окръжен прокурор на ОП – Сливен, наградена по решение на УС на АПБ с „Благодарствена грамота за принос в дейността на АПБ”.

  Наградата е връчена при провеждането на VI –то Отчетно-изборно събрание на АПБ по повод активно участие  на г-жа Стоева като лектор в семинарните занятия,  организирани в рамките на проекта на Асоциацията на прокурорите в България  „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, популярен като „Екопроекта”.

   След получаването на наградата г-жа Стоева отправи към прокурорите следното послание:

Прочети още...

 Прокурор НЕДЯЛКА ПОПОВА -  прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, носител на наградата  „Прокурор на годината” /2013/ на Асоциацията на прокурорите в България.

 През 2014 година г-жа Г-жа Недялка Попова  беше удостоена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”  за нейния  принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици. Основание за номинирането на г-жа Попова даде нейната работата по досъдебно производство, което е било образувано по нейно самосезиране. 

Прочети още...