Прокурор НЕДЯЛКА ПОПОВА -  прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, носител на наградата  „Прокурор на годината” /2013/ на Асоциацията на прокурорите в България.

 През 2014 година г-жа Г-жа Недялка Попова  беше удостоена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”  за нейния  принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици. Основание за номинирането на г-жа Попова даде нейната работата по досъдебно производство, което е било образувано по нейно самосезиране. 

Прочети още...

На 13.07.2016 г. ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България.

По този повод Министерството на правосъдието учреди награда „Почтен магистрат”.

Прочети още...

                На 16.04.2016 г. в Учебна база „Цигов чарк”, Батак се проведе VI –то отчетно –изборно събрание на Асоциацията на прокурорите в България.

                Участниците в събранието освободиха от отговорност членовете на  Управителния съвет на АПБ и приеха тяхната оставка.

                Единодушно за председател на УС на АПБ  беше преизбран г-н Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура. 

                Общото събрание преизбра за членове на Управителния съвет на АПБ г-н Камен Михов-национален представител на България в Евроджъст, г-жа Гергана Мутафова – районен прокурор на РП – Пловдив, г-н Милчо Генжов – прокурор в ОП – Габрово, г-н Владимир Чавдаров – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна.  Общото събрание на АПБ избра  четирима нови членове на Управителния съвет – г-жа Ана Викова – прокурор от ОП - Пловдив, г-н Владимир Николов – районен прокурор на РП- Плевен, г-жа Надежда Шутова – прокурор-РП- Петрич и г-жа Блага Георгиева – районен прокурор на РП – Свищов.

                Наградата „Прокурор на годината” беше връчена на г-жа Валентина Маджарова – районен прокурор на РП – Средец. 

Във връзка със заключителния етап от реализиране на проект „ Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”, който се осъществява от АПБ, ще се проведе мероприятие по залесяване на смърч в района на Витоша.

Прочети още...

Стартира инициатива за набиране на предложения за номинация за ежегодната награда „Прокурор на годината”, връчвана от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  

Прочети още...