Висшият съдебен съвет стартира процедура по ЗОП  за сключване на договор за застраховка на магистрати и служители на съдебната власт. Съгласно заповед на Представляващия ВСС е утвърден състава на работна група, в която са включени представители на съсловните организации на магистратите, в т.ч. и двама представители на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

По решение на Централния съвет на Съюза на юристите в България с „Почетен знак на СЮБ” е награден г-н Христо Георгиев – административен ръководител и окръжен прокурор на ОП – Благоевград,  дългогодишен член на Асоциацията на прокурорите в България.

Наградата отличава изявени юристи за високи професионални постижения и активна съюзна дейност и традиционно се връчва на тържествено събрание на СЮБ по повод на  Деня на конституцията и юриста.

Прочети още...

Kotel News

За втора поредна година, на 08 април 2017 година, по инициатива на Асоциация на прокурорите в България с подкрепата на Държавно горско стопанство град Котел и община Котел, се проведе традиционно залесяване в местността „Табията“, в землището на град Котел.

 

Прочети още...

„Ако искаш една година благоденствие – засей зърно, ако искаш десет години благоденствие – засей дърво, ако искаш сто години благоденствие – възпитавай хора”. С тази поговорка Асоциацията на прокурорите в България отбеляза в своя сайт преди една година проведеното залесяване в местността „Офелиите”, в природен парк „Витоша”. 

Прочети още...

Висока международна оценка получи проектът на Асоциацията на прокурорите в България на тема: „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, добил през годините популярност под названието  „Екопроект”-а.  

Дейността на Асоциацията по Екопроекта беше отчетена положително в Доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016.  

Прочети още...