Повод за настоящата декларация на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България е днешният безпрецедентен акт на насилие срещу Главния прокурор на Република България, за който няма да е пресилено да се каже, че представлява терористичен акт. Нещо повече. Днес станахме свидетели на дръзко и безцеремонно, невиждано досега нападение срещу законността и демократичните устои в страната, грубо погазване принципа на правовата държава и агресивно вмешателство в независимостта на съдебната власт, без еквивалент до момента.

Асоциацията на прокурорите в Република  България не може да остане безучастна пред тази невиждана по своите мащаби проява на агресия, която се явява безпрецедентна атака не само против личността на г-н Гешев и неговото семейство, не само срещу личната неприкосновеност на редовите български магистрати и техните семейства, а изобщо срещу правосъдието и цялостния правов ред в страната. От името на цялата професионалната общност на прокурорите изразяваме категоричната си позиция на непримиримост и остро осъждаме подобни дръзки заплахи за живота и здравето на който и да е магистрат и членовете на неговото семейство, още повече, че в случая е съществувала реална опасност и за неограничен брой граждани. Противопоставяме се категорично на всяка форма на агресия като тотално неприемлива в една демократична и правова държава, ориентирана към европейските ценности. Тероризмът във всичките му форми създава смут и страх в населението, а насочен срещу фигура като Главния прокурор означава, че целта е подриване на държавността, погазване на конституционния ред и законност и цялостно застрашаване върховенството на правото. 

 От дълго време Прокуратурата е подложена на масирани атаки от различни посоки и предимно от политическите среди, което цели разединение. Вчерашният атентат срещу държавността показа, че когато властите са разединени, никой не е в безопасност. Това е терористичен акт срещу държавата, в лицето на един от тримата висши представители на съдебната власт. Много добре планирано и професионално подготвено и изпълнено смъртоносно покушение, без следа от угризения за съдбата на възможните жертви. В България вече никой не е в безопасност след днешния ден.

Въпреки чудовищното посегателство, Прокуратурата на Република България е силна и непоколебима в борбата с престъпността. Българските магистрати не могат да бъдат сплашени. Дошло е време престъпниците  да разберат колко ефективна може да бъде българската държава в защита на своите граждани.

Оставаме последователни в непримиримостта си към всякакви форми на атаки към магистрати не само от системата на ПРБ, а изобщо към съдебната власт, защото днешният атентат представлява грубо посегателство срещу независимостта на съдебната система.

Животът и сигурността на всеки български гражданин, в това число и на българските магистрати, са неприкосновени и са гарантирани от Конституцията и законите. Призоваваме всички институции, гражданското общество и медиите да осъдят остро това посегателство!   Обратното би означавало да позволим на престъпността, хаосът и произволът да доминират в страната ни, което е недопустимо в едно цивилизовано гражданско общество.

Апелираме към Прокурорската колегия на ВСС да излезе с Декларация в съответствие с действащия Механизъм за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 9/20.03.2019г., която да бъде публикувана в Публичния регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт и да бъде изпратена до всички отговорни европейски институции, защото в случая се касае не за персонална атака срещу личността на г-н Иван Гешев, а за мащабно посегателство срещу устоите на съдебната власт с цел сплашване, отслабване и разединение. Сега е моментът цялата гилдия да се консолидира в защита на своята независимост. Само могъща, единна и твърда обществена реакция може да промени това.

Ето защо, ние, членовете на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, призоваваме към единна институционална реакция по повод безпрецедентния теротирстичен акт.

Призоваваме на 02.05.2023г., от 11:00 часа, всички магистрати в страната да обявим нашето единство, като излезем пред съдебните палати и се обявим категорично срещу опитите да бъдем сплашени чрез намеса в независимата съдебна система, за да изкажем съпричастност към нападението над г-н Гешев, както и своята безусловна подкрепа към труда на българските магистрати, които въпреки огромния натиск, на който са подложени, изпълняват ежедневно и почтено служебните си задължения.

 

 С уважение:

УС на АПБ

 

Владимир Николов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България е  награден  с Почетен знак на Съюза на юристите в България. Председателят на професионалното сдружение на прокурорите  получи  високото отличие на тържественото събрание по случай Деня на Конституцията и юриста.

Събитието беше огранизирано от Cъюзa нa юpиcтитe в Бългapия cъвмecтнo c Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo, Bиcшия cъдeбeн cъвeт, Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт, Cъюзa нa cъдиитe в Бългapия, Бългapcĸa cъдийcĸa acoциaция, Acoциaциятa нa бългapcĸитe aдминиcтpaтивни cъдии, Acoциaциятa нa пpoĸypopитe в Бългapия, Kaмapaтa нa cлeдoвaтeлитe, Hoтapиaлнaтa ĸaмapa нa P Бългapия.

Г-н Владимир Николов е административен ръководител и окръжен прокурор на ОП – Плевен, избран за член на ВСС от квотата на прокурорите. Избран е за председател на Асоциацията на прокурорите в България през 2021 година  от Общото събрание на Асоциацията и преизбран на същата длъжност през 2022 година. Той е бил три мандата член на Управителния съвет на професионалното сдружение. Неговата ярка личност го нарежда на едно от челните места измежду хората, които през 25 - годишното съществуване на Асоциацията са я ръководили с мисията  да защитават прокурорите и да допринесат за тяхното сплотяване. В качеството си на член на УС на АПБ, а в последствие и  неин председател, г-н Владимир Николов  участва  в различни по своя формат мероприятия, включително и международни, на които публично, категорично и открито   говори за проблемите на съдебната система и аргументирано  отстоява своята теза, като показва задълбочени познания по дискутираните проблеми.  Неотстъпно защитава  независимостта на българския прокурор. Неговото внимание не остава  фокусирано единствено в изпълнение на целите на АПБ, декларирани в нейния устав.  Той не игнорира проблемите и предизвикателствата, пред които застават други професионални сдружения на магистратите и служителите в съдебната система. Винаги  предприема  необходимото, така че Асоциацията да окаже  справедлива  подкрепа  на онези, които са потърсили такава от съсловната организация. С думите и с делата си той доказа, че е готов поведе Асоциацията и „в добро и  в зло“ и не се страхува да поеме и носи тежката отговорност на Председателя на съсловното сдружение на прокурорите.  Радетел за обединени и сплотени прокурори г-н Николов инициира множество обучителни мероприятия за прокурорите, както и събития, в които могат да участват и техни семейства. Актуални примери за  последното са предстоящия турнир по тенис на корт, който ще се проведе в края на месец май  в гр.  Плевен, както  и приключилото на 08.04.2023 г. в гр. Велинград осмо по ред залесяване на горски площи.  Личната ангажираност на г-н Николов към решаване на проблемите на правосъдието, както и споделянето от негова страна каузи, насочени към отваряне на прокуратурата към обществото, защита на пострадалите от престъпление и опазване на околната среда допринесе за разширяването на кръга на партньорите на Асоциацията на прокурорите в България. В резултат от това нейният авторитет  беше издигнат на още по- високо ниво както в национален, така и в международен аспект. 

Краткото представяне на приноса на г-н Владимир Николов за Асоциацията на прокурорите в България  схематично очертава заслугите му за развитието на съюзния живот. С проявените визионерство, решителност и смелост, съчетани с неговият идеализма си и чистота на  вярата му  в каузата на АПБ г-н Николов активно допринесе за издигането и утвърждаването на авторитета не само на съсловната организация, но и на магистратите в страната.  

Представяме на Вашето внимание словото на Председателя на Асоциацията на прокурорите в България по повод награждаването му с почетен знак на СЮБ.

 

Уважаеми гости, скъпи колеги,

Позволете от името на българските прокурори да  честитя  професионалния празник на всички юристи и на всички български служители. Те го заслужават   - за своя труд, за своята всеотдайност, за своя оптимизъм.

 Аз ще си позволя да ви кажа няколко думи с оглед на това, което всички изказали се до сега говореха:

Първо искам да говоря за това, което е необходимо на нашето общество:   Аз вярвам че ние действително трябва да бъдем оптимисти. Споделям оптимизма на уважаемия   министър на правосъдието – г-н Зарков.  Но искам да кажа следното: Моята вяра е, че  ситуацията първо не е толкова черна и второ, вярвам, че през всичките тези години ние надграждаме и вървим  в правилната посока  и трябва да се гордеем с това, което сме постигнали. Разбира се – има много какво да бъде направено, Много, което  може да бъде надградено. Може би типично по български по някога правим крачка назад. Но посоката е вярна  и всички хора, които работят и в съдебната система и другите юридически  професии дават сърцата си това да се случва. И в този смисъл упреците към тях често са несправедливи. Няма как и е прекалено оптимистично да вярваме, че при състоянието на българското общество в момента, при състоянието на всички други системи – на държавата, и обществото   съдебната система би била един рай. Очевидно това няма как да е така. За това всички ние трябва да работим. Трябва да работим неуморно.

Тази награда е за мен огромна чест .Действително тук виждам бележити български юристи, блестящи умове, от които и аз съм се учил и пред които се прекланям.  Благодарим за това , което са дали на всички нас. И я възприемам и я приемам не в лично качество. Аз я приемам от името на всички български прокурори. И това, което каза уважаемата г-жа Йотова :  Тя ни пожела ние да бъдем воини в тоги. Аз вярвам, че българските прокурори са такива. Да, блестящите рицари съществуват само в приказките и по филмите. Българските прокурори са воини, с очукани брони,може би не с толкова блестящи гербове.   Те  са на своя пост. Те никога е не се предават и не се отказват. Това е било така и това ще бъде така  за напред ,за бъдеще.

И още нещо – за да постигнем това, което всички ние искаме трябва да се научим да се чуваме, да уважаваме мнението на другите, да имаме ползотворна дискусия, дори и да не сме съгласни с мнението на наши колеги и нашите опоненти. Защото само така – с взаимно уважение и взаимни усилия ще вървим напред, 

И категорично не мога да се съглася с нещо, което беше казано -  че при сблъсъка с това, което пише в Конституцията, в закона и в теорията и с сблъсъка с практиката  – това, което се случва, побеждава практиката. Не! В огромния брой случаи  побеждава справедливостта , побеждава правото. Да! Ние  трябва да направим така, че това да е в максималния брой случаи и както беше казано – да изчистваме грешките си.

Богатството на СЮБ е това, че то събира всички събира всички нас – всички юридически професии на едно място. Адмирации и благодарности! Защото правото е призвание, то е изкуство, то е любов, и в крайна сметка резултатите ще бъдат постигнати при многообразието и пак казвам – уважаване на мнението на всички останали.

 

Благодаря Ви  за вниманието!

Честит празник и бъдете здрави!

18.04.2023 година

 

 


 

 

С идеята "Предай нататък"и да се покаже добър пример, седмица след 16 април-Деня на Конституцията , юристите и на съдебните служители, днес прокурори, съдии и служители при Районна прокуратура - Благоевград от целият регион и Районен съд-Благоевград, служители на ОСИН - Благоевград и Съдебна охрана, засадиха общо 4500 фиданки от бял и черен бор на мястото на опожарените гори над с.Мечкул, Община-Симитли.

Идеята бе реализирана със съдействието на районния прокурор Борислав Ковачки,зам.районния прокурор Елица Капачка,Директора на ЮЗДП-Благой Кишев, Директора на РДГ-Благоевград - Сашко Попов и е по инициатива на Асоциацията на прокурорите в България за увеличаване на зеленото богатство на страната , възстановяване на унищожените от пожари гори и една по-зелена България.

В края на ползотворният ден магистратите и служителите на Темида и МП си тръгнаха с пожелание тази инициатива да е началото и на други полезни идеи за регина и страната,както и да мотивира и други органи  и институции да дадат такъв добър пример в полза на гражданите и обществото.

 

„Българското законодателство е най-сложно като процедури в Европейския съюз, необходими са реални реформи, за да бъде то адекватно“, каза главният прокурор Иван Гешев при среща с ученици от 10 и 11 клас от Английската езикова гимназия "Гео Милев" – Бургас „С негоден инструмент не можеш да постигнеш годна цел“, добави главният прокурор и обясни, че не размерът на наказанието е важен, а неговата неотменимост – „да знаеш, че при престъпление, ще получиш присъда“.

1

На срещата присъстваха говорителят на главния прокурор Сийка Милева, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас Любомир Петров, заместник апелативният прокурор Йовита Григорова, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, заместник окръжният прокурор Светослав Маринчев, окръжните прокурори на Сливен и Ямбол Веселин Гангалов и Дойчин Дойчев, районният прокурор на Бургас Мария Маркова и заместничката й Керка Дюлгерска.

Главният прокурор представи пред учениците структурата на прокуратурата и следствието, както и видовете престъпления, с които прокуратурата се занимава. Той посочи, че съгласно решение на Конституционния съд промени в структурата на съдебната власт могат да се правят само от Велико Народно събрание.

Главният прокурор даде няколко конкретни примера за усложнени и тромави процедури в българското законодателство, за текстове в наказателното правораздаване, които са остарели или неадекватни на съвременните реалности. Той подчерта необходимостта от промени, „които обаче не се случват в последните 30 години“.

В отговор на въпрос може ли да се пребори корупцията главният прокурор отбеляза, че тя съществува във всички държави в ЕС и посочи нуждата от адекватно законодателство срещу този вид престъпления.

Иван Гешев обясни, че „за пръв път след 1989 г. освен в социална и икономическа, сме и в конституционна криза. „Това е когато поне два органа не могат да функционират, защото са с изтекли мандати.

В момента ВСС и Инспекторатът на ВСС са с изтекли мандати, Конституционният съд е непопълнен“, посочи той.

Главният прокурор насърчи младите хора да имат критично мислене и пожела успех и здраве на тях и семействата им.

 

Асоциация на прокурорите в България (АПБ) изпрати писма до основни институции в Съединените американски щати (САЩ) и Европейския съюз (ЕС), с които България поддържа партньорство в сферата на правосъдието и върховенството на закона.

Позицията на най-голямата магистратска съсловна организация е изразена пред Н.Пр. Кенет Мертен, посланик на САЩ в България, председателят на Камарата на представителите (американският Конгрес) в САЩ Кевин Маккарти, държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен, ръководството на OFAC, Мерик Гарланд, главен прокурор на САЩ, представителите на Европейската комисия - Урсула фон дер Лайен, Вера Йоурова, Дидие Рейндърс, председателите на всички парламентарни групи в Европейския парламент, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, както и София Инт Велд – председател на Групата за наблюдение по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията ЛИБЕ и Хуан Фернандо Лопес Агилар – председател на комисията ЛИБЕ към Европейския парламент.

Повод за писмата на АПБ са опитите от последните месеци за дискредитиране на съдебната власт и конкретни магистрати, в това чисто и на главния прокурор на Република България Иван Гешев от криминални групировки, политици, подсъдими и обвиняеми лица, част от които укриващи се от българското правосъдие в чужди държави.

Прокурорите заявяват, че не могат да останат безучастни, когато в продължение на повече от две години в България сме свидетели на непрекъснати опити за пряка намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната. „Строго осъждаме неправомерния натиск, който се упражнява върху българските магистрати в последно време по повод изпълнение на техните функции за наказателно преследване на извършителите на престъпления и възстановяване на нанесените от тях щети. След закриването на органите на специализираното правосъдие - специализираният съд и специализираната прокуратура за борба с корупцията по висшите етажи на властта и в борбата с организираната престъпност, у нас значително се увеличиха примерите, свързани с установяването в рамките на актуални наказателни производства на доказателства за организиране от криминално проявени и обвиняеми лица на настойчиви опити за въздействие върху работата на съдебната власт“, пише в писмата на АПБ.

В тях се припомня още, че през последните месеци прокуратурата направи обезпокоителни разкрития за готвен престъпен заговор за дискредитиране и елиминиране на магистрати, включително на главния прокурор на страна-член на ЕС и на висши полицейски началници. Част от тези разкрития включват данни за проведени телефонни разговори между криминално проявени лица, в които се споменават крупен бизнесмен, разследван от прокуратурата за незаконен внос на опасни отпадъци в България, както и укриващ се в съседна държава подсъдим за ръководене на организирана престъпна група и длъжностно присвояване на 2,7 млрд. лв. от бившата Корпоративна търговска банка (КТБ). „Тези тревожни данни водят до извод, че организирани престъпни кръгове, определени политически среди и лица от сенчестия бизнес се обединяват, за да дискредитират конкретни магистрати и да злепоставят прокуратурата като институция“, казва се още в писмата на АПБ.

От Асоциацията подчертават и, че в публичното пространство се тиражират множество данни за връзки на част от участниците в този сговор с политически лица, активно пледиращи за реформа на прокуратурата и за ограничаване на правомощията на главния прокурор. Всъщност обаче под благовидни призиви за „съдебна реформа“ у нас реално се цели оказване на задкулисен натиск от страна на олигарси, привлечени към наказателна отговорност и издирвани лица, както и на политици, върху независимата съдебна власт, за да бъдат прекратени водените към момента разследвания за тежки престъпления на организирани престъпни групи. „Считаме, че обществото и държавата следва да проявяват непримиримост към опитите за елиминиране на представители на българските правозащитни органи, инспирирани от чужди разузнавателни служби в отговор на водените разследвания срещу техни агенти, както и от обвиняеми, подсъдими и укрили се от правосъдието лица“, настояват прокурорите.