Скъпи колеги, приятели,

В съответствие с актуалните изисквания на времето, в Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  проведохме разискване за решаване на въпроса, да номинираме ли кандидат в предстоящата надпревара за изборни членове в прокурорската колегия  на  Висшия съдебен съвет.

Прочети още...

  След проведеното експериментално електронно гласуване в края на 2016 година, Асоциацията на прокурорите в България и Съюза на съдиите в България съвместно отправиха покана към ВСС да се организира среща, на която да бъдат обсъдени поставените от магистратите въпроси относно запазването на тайната на електронния вот и точното отчитане на подадените гласове.

  Участието на АПБ в тази инициатива беше продиктувано от убедеността, че само публична и открита дискусия ще допринесе за утвърждаването на доверието на магистратите в ефективността на дистанционна система на гласуване. Отчете се и обстоятелството, че дистанционното гласуване се въведе за първи път в България за изборите на членове на Висш съдебен съвет, и поради това и до момента в страната липсва проверена практика в тази област.

  Съвместната инициатива доведе до положителен резултат.

Прочети още...

Успешно завърши  инициативата на Районна прокуратура – Плевен за създаване на Местна комисия за борба с трафика срещу хора в гр. Плевен.

На своето първо заседание за 2017 година  Националната комисия за борба срещу трафика на хора с пълно единодушие взе решение да бъде учредена  Местна комисия за борба с трафика на хора със седалище – гр. Плевен.

Прочети още...

Интервю със съдия Стефан Милев

Автор: Явор Дачков


Който се сети, заплашва с прокуратурата. И поставя тази институция на първа линия така, че елиминира същинските й функции.

Прочети още...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

След проведеното експериментално електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на ВСС, в професионалната общност се изразиха съмнения за възможностите на електронната система надеждно да гарантира анонимността на гласуването и тайната на вота. 

Прочети още...