На 13.07.2016 г. ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България.

По този повод Министерството на правосъдието учреди награда „Почтен магистрат”.

Прочети още...

                На 16.04.2016 г. в Учебна база „Цигов чарк”, Батак се проведе VI –то отчетно –изборно събрание на Асоциацията на прокурорите в България.

                Участниците в събранието освободиха от отговорност членовете на  Управителния съвет на АПБ и приеха тяхната оставка.

                Единодушно за председател на УС на АПБ  беше преизбран г-н Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура. 

                Общото събрание преизбра за членове на Управителния съвет на АПБ г-н Камен Михов-национален представител на България в Евроджъст, г-жа Гергана Мутафова – районен прокурор на РП – Пловдив, г-н Милчо Генжов – прокурор в ОП – Габрово, г-н Владимир Чавдаров – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна.  Общото събрание на АПБ избра  четирима нови членове на Управителния съвет – г-жа Ана Викова – прокурор от ОП - Пловдив, г-н Владимир Николов – районен прокурор на РП- Плевен, г-жа Надежда Шутова – прокурор-РП- Петрич и г-жа Блага Георгиева – районен прокурор на РП – Свищов.

                Наградата „Прокурор на годината” беше връчена на г-жа Валентина Маджарова – районен прокурор на РП – Средец. 

Във връзка със заключителния етап от реализиране на проект „ Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”, който се осъществява от АПБ, ще се проведе мероприятие по залесяване на смърч в района на Витоша.

Прочети още...

Стартира инициатива за набиране на предложения за номинация за ежегодната награда „Прокурор на годината”, връчвана от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  

Прочети още...

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на 22.12.2015 г.  Висшият съдебен съвет сключи с „Дженерали Застраховане” АД договор за групова застраховка „Злополука” на живота и трудоспособността на общо 14640 действащи и предстоящи за назначаване магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписването, членове на ВСС, членове на Инспектората на ВСС, служители в НИП и съдебни служители.   

Прочети още...