БТА.    Интервю на Елка Робева с Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България.

            Консерватизмът на съдебната система е нейната най-голяма гаранция за защита, заяви в интервю за БТА Евгени Иванов - председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България. По думите му тя не трябва да се лашка по "модните" промени и временни течения. 

            Необходимо е съдебната система да стои стабилно на мястото си и обществото да се помъчи да я осигури, защото още от римско време важи принципът, че е "по-добре 100 виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора", каза Иванов. 

            Той подчерта, че прокурорите настояват за законодателни промени, за добър НПК, не толкова формален, какъвто, според тях е настоящият. Сега прекалено трудно, мудно и формално се събират доказателствата, за да може след това инстанциите по пътя на наказателното дело да се произнесат адекватно и справедливо, смята Иванов. 

Прочети още...

 

На 13.04.2019 г.  в гр. София се проведе VIII - то отчетно – изборно събрание на Асоциацията на  прокурорите в България.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България представи пред членовете на Общото събрание доклад за дейността на АПБ за периода м. септември 2017 – м. април 2019 година по следните направления: съвместна дейност с държавни органи и международни и местни неправителствени организации; обучения и мероприятия и становища на УС на АПБ.

 След приет самоотвод на досегашните членове  на управителния съвет – Камен Михов и   Цветомир Йосиф  Общото събрание пристъпи  към избор на председател  на АПБ и нов управителен съвет.

Прочети още...

Ако скоро не сте напускали града, в който живеете, работите или и двете, ако за вас природата се заключва в няколкото фиданки и рехави тревни площи, строго пазени от заобикалящите ги сгради, поемете на запад, ама много на запад, чак до сръбската граница при Трън, където криволичещ път безгрижно се вие сред прясно разоран чернозем, въздухът е кристално чист, а меки върхове надничат иззад малки, весело разпръснати къщи. Природата е величествена, хората, доколкото са останали, са мили и приветливи, а усещането за хармония - пълно.

Прочети още...

Съгласно решение на УС от 15.02.2019  г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетно – изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на  13.04.2019г.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че  е закрита сметката на „Асоциацията на прокурорите в България” в СИБАНК ЕАД, считано от 01.01.2019 година.

 

Новата сметка, по която можете да привеждате членския внос е открита в ОББ ЕАД и тя е следната:  IBAN  BG88UBBS88881000115955.

 

Възползваме се от случая отново да апелираме към Вашата активност за  внасяне на  членския внос.

 

С  пожелания за успешна и ползотворна 2019 година!