Немската фондация за  международно – правно сътрудничество  /IRZ/ и Министерството на правосъдието на Република България стартират съвместен проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на програма „Правосъдие 2014 – 2020”. Програмата има за цел да съдейства за ефективното прилагане на правото на Европейския съюз в областта на спазване на правата на лицата, обвинени или заподозрени в извършване на престъпление, както и да набележи нови мерки за ефективен достъп до правосъдие.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България взе решение да приеме поканата на Министерството на правосъдието на Република България и да участва в проекта като партньор.

Прочети още...

Интервю на г-н Евгени Иванов - Председател на Асоциация на прокурорите в България пред ПРАВЕН СВЯТ

Евгени Иванов е роден на 3 май 1971 г. в с. Комарево, област Плевен. Завършил е право в Нов български университет през 1998 година. От 2000 г. работи като военен следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 г. е прокурор в същата прокуратура. Заемал е длъжността заместник-военноокръжен прокурор, а от март 2012 г. е прокурор във Военно-апелативна прокуратура. През 2001 г. става член на Асоциация на прокурорите в България, от 2010 г. до юни 2013 г. е заместник-председател на АПБ. От две години е председател на АПБ.

Прочети още...

        На 24.06.2015 г. в гр. София се проведе Национална конференция „Прокурорите и съдебната реформа”, организирана от Асоциацията на прокурорите в България. Събитието се състоя в зала „Тържествена” в Съдебната палата.

             Гости на конференцията бяха г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република  България, г-н Борислав Сарафов, г-жа Ася Петрова, г-жа Яне Холст Хюбнер – Изпълнителен директор на Международната асоциация на прокурорите (МАП), г-н Дерк Куиперс - Главен секретар на МАП, г-н Христо Иванов – Министър на правосъдието, зам. министър Петко Петков, проф. д-р Георги Близнашки, г-н Владислав Славов – Председател на СЮБ, г-н Димитър Гочев – Зам. председател на СЮБ, г-н Камен Михов – Национален представител на България в Евроджъст, професор Огнян Герджиков, членове на ВСС.

       Конференция беше открита от г-жа Гергана Мутафова – зам. председател на УС на АПБ и модератор на мероприятието.

Прочети още...

   Уважаеми колеги,

  Времето, в което живеем и работим, ни поднася предизвикателства, от които всеки действащ прокурор и следовател е повлиян и никой не е безучастен.  

   Асоциацията на прокурорите в България продължава да живее в дълбочина с актуалните проблеми и да бъде изразител на интересите и мненията и на членовете си, и на всеки прокурор и следовател.

  В последните месеци в обществото беше създадена нагласа и бяха внушени очаквания за необходимост от реформа в съдебната власт, която почти изцяло е насочена към промени в организацията и  работата на прокуратурата. Бързо бяха подготвени и поднесени за обсъждане законопроекти, с които се предлагат изменения на Конституцията и на Закона за съдебната власт. Предвидените промени предизвикват в професионалните среди, в частност в средата на прокурорите и следователите, активно отношение и импулсивни неформални дискусии.

Прочети още...

   По покана на Асоциация на парковете в България, за втори път,  двама прокурори, членове на Асоциацията на прокурорите в България, взеха участие в трето 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в парковите администрации, организирано в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество, по силата на договор No. CSP 001/03.09.2012. Партньори на проекта са:  Биоселена - Фондация за биологично земеделие, Българска фондация биоразнообразие, Българско дружество за защита на животните,WWF-Дунавско-Карпатска програма България, Фондация за опазване на селско-стопанските сортове в Европа, Про-натура/Приятели на земята Швейцария, Мрежа за обмен и устойчиво развитие, Швейцарска лига за защита на птиците и други неправителствени организации. Мероприятието се проведе в периода 11-15.05.2015 г. в гр. Враца, с цел - повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата.

Прочети още...