На 14.05.2017 г. членове на Асоциацията на прокурорите в България от цялата страна се събраха в м.”Офелиите” в природен парк Витоша, където засадиха 200 фиданки от смърч. Мястото е съобразено с лесоустройствени план, като се цели да бъдат възстановени пораженията, нанесени преди години от корояда.

Прочети още...

    Г-жа Валентина Маджарова – районен прокурор на РП – Средец, е отличена с наградата „Прокурор на годината”  /2015 година/  с решение на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.  Наградата беше връчена на г-жа Маджарова на 16.04.2016 г., когато се проведе VI то Отчетно – изборно събрание на АПБ.

     „Вярвам, че много от колегите заслужават тази награда.Искам да вярвам, че много от нас успяват да съхранят себе си в тази враждебна среда, в която ценностите нямат особено значение и доверието в нас магистратите е чувствително занижено и успяват да направят така че да осигурят както относителна предвидимост на постановените актове,така и навременна справедливост. Това е нашият начин  да върнем вярата на хората в гилдията и да подобрим условията и средата  на живот. Длъжни сме да го направим. Работата на прокурора е трудна, както са трудни много други професии.Търсене не на оправдания, а на възможности следва да бъде основната ни задача за да успеем.”– заяви прокурор Маджарова след получаване на отличието. 

Прочети още...

  Прокурор ДИАНА СТОЕВА – заместник на административния  ръководител и заместник – окръжен прокурор на ОП – Сливен, наградена по решение на УС на АПБ с „Благодарствена грамота за принос в дейността на АПБ”.

  Наградата е връчена при провеждането на VI –то Отчетно-изборно събрание на АПБ по повод активно участие  на г-жа Стоева като лектор в семинарните занятия,  организирани в рамките на проекта на Асоциацията на прокурорите в България  „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, популярен като „Екопроекта”.

   След получаването на наградата г-жа Стоева отправи към прокурорите следното послание:

Прочети още...

 Прокурор НЕДЯЛКА ПОПОВА -  прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, носител на наградата  „Прокурор на годината” /2013/ на Асоциацията на прокурорите в България.

 През 2014 година г-жа Г-жа Недялка Попова  беше удостоена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”  за нейния  принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици. Основание за номинирането на г-жа Попова даде нейната работата по досъдебно производство, което е било образувано по нейно самосезиране. 

Прочети още...

На 13.07.2016 г. ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България.

По този повод Министерството на правосъдието учреди награда „Почтен магистрат”.

Прочети още...