Настоящ председател на АПБ

Владимир Валентинов Николов

Роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново.

Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски.

Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и зам.районен прокурор на   Районна прокуратура град Плевен.

През периода 01.08.2012 година- 01.08.2017 година заема длъжността „Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен“ /с Решение по   Протокол № 31/ 19.07.2012 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Считано от 22.06.2021 година заема длъжността  „Административен ръководител- Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Плевен“ /с Решение по Протокол № 21/   09.06.2021 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Кралство Испания, Република Полша и др.

Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България.

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Владее английски и руски език, ниво С1.

Семеен, с две деца.

 


 

Предишен председател на АПБ

Евгени Иванов Иванов

 

Евгени Иванов Иванов е роден на 3 май  1971 г. в с. Комарево, област Плевен. Завършил право в Нов Български  Университет през 1998 година. От 2000 година работи, като военен  следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 година е  прокурор в същата прокуратура.

Заемал е длъжността Заместник  военноокръжен прокурор, а от месец март 2012 година е прокурор във  Военно - апелативна прокуратура. През 2001 година става член на  Асоциация на прокурорите в България, като от 2007 година е включен в  състава на "Комисията по етика" към АПБ, а от 2010 година

до 14.06.2013г. е Заместник - председател на АПБ. Като  представител на АПБ участва в работната група към Висш съдебен съвет за  изготвяне на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и е  включен в лекторския екип на провeдените семинари по Съдебна етика,  осъществени от Висшия съдебен съвет и Националния институт на  правосъдието, със съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ.  Женен, с две деца.