1.     Цел:

 

Наградата „Прокурор на годината” на Асоциацията на прокурорите в България има за цел:

 

Да  насочи общественото внимание към високите професионални успехи на прокурорите;

Да допринесе за по-голяма  публичност на тяхната ежедневна дейност;

Да допринесе за  утвърждаване на достойнството на професията на прокурора и повишаване на доверието на обществото в съдебната система;

Да отличи определен прокурор или екип от прокурори за проявен висок професионализъм и постигнати значими резултати в борбата с престъпността и спазването на законността. 

Прочети още...

Дейността на Асоциация на прокурорите в България през отчетния период беше многопластова и по всички направления, които касаят прокурорите, съдебната система и правосъдието, като цяло, както и в защита на социалните права на магистратите. Най-важната тема през последните две години е „Съдебната реформа“ и по-голямата част капацитета на АПБ беше фокусиран в нея.

Прочети още...

УСТАВ

НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“,

Прочети още...