На 31.01.2020г. бе сключено споразумение между Прокуратурата на Република България, представлявана от Иван Гешев - Главен прокурор на Република България и Асоциацията на прокурорите в България, представлявана от Евгени Иванов - председател на Управителния съвет за укрепване на сътрудничеството между ПРБ и АПБ.

с текста на споразумението можете да се запознаете от прикачения файл.