На 1 декември 2011 г. излезе от печат новото периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) – списание „Теза”.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Камен Михов, председател на АПБ - На добър час!


Акценти

Борис Велчев, главен прокурор на България - Реформа е, когато ВКП престане само да контролира всички прокуратури и започне повече да им помага

Иван Рачев - Електронното правителство ще ни излезе по-скъпо от „вехтата” бюрокрация

 

Реформата – дела и документи


Иван Николов - Парламентът да не посяга към изпълнителната и съдебната власт


Теория и практика


Стефан Милев - Правните сделки и наказателната отговорност


Д-р Петър Раймундов - Специфични особености при разследването на делата за имотни измами


Пламен Дацов - Договорите в областта на интелектуалната собственост и компютърните престъпления


Д-р Стоян Ставру - Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващото майчинство


Тодор Коларов - Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС


Христо Христев - Правна уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз


Цветана Петрова - Купуването и продаването на гласове като престъпления против избирателното право


Спомоществователят - Фондация „Америка за България”

Можете да прочетете списанието в електронен вид от прикачения файл