Печат 

На 12.10.2020 г.  членовете на Съвета за партньорство избраха единодушно г-жа  Даниела Ангелова – зам.председател на управителния съвет на АПБ, за съпредседател на Съвета. Г-жа  Ангелова е упълномощена от управителния съвет на АПБ да представлява съсловната  организация в Съвета за партньорство, след като досегашният представител на Асоциацията – г-н Евгени Иванов, встъпи в длъжност като член на ВСС.

Професионалната кариера на г-жа Даниела Ангелова  започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Смолян. Последователно заема длъжностите прокурор в Районна прокуратура - Смолян, прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян, Зам.Окръжен прокурор  на Окръжна прокуратура  – Смолян и Окръжен прокурор на същата прокуратура. След спечелен конкурс  от м. юни 2014г. заема длъжността прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.  Към настоящия момент г-жа Ангелова  е изпълняващ функциите административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура.

Г-жа Ангелова е член на Асоциацията на прокурорите в България от 1999 г.  През 2016 г. е наградена с „Почетен знак на СЮБ“ и грамота за професионални постижения и активна съюзна дейност. Като представител  на АПБ тя е участвала в множество работни групи, включително и към ВСС при проведените  през 2017 година обсъждания за договора за застраховане на магистратите – тема, която в момента е на дневен ред в Съвета за партньорство.