Излезе от печат бр. 6 на списание „Теза”. От него ще научите:

 

Каква е връзката между „писанията” ни в миналия брой, сегашните протести и утрешната „тесла”, наточена по адрес на съдебната система. И по-точно – защо днешната дълбока пропаст, зееща (уж) между управляващите, опозицията и протестиращите, след пет-шест месеца ще се окаже най-обикновен мост, по който ще мине поредния кръстоносен поход срещу… държавното обвинение.

Прочети още...

Излезе от печат бр. 5 на списание „Теза”. От него ще научите:

Мълчанието е вредно за здравето на Темида!

Докога управляващи и управлявани ще си затварят очите пред очевидното!

От една страна, разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) е категорична: „В колективните трудови спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите – от съответните ръководители, освен ако страните са упълномощили други органи или лица”.

От друга страна, разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е още по-категорична: „Съдиите, прокурорите и следователите могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси”.

Прочети още...

Излезе от печат бр. 4 на списание „Теза”. От него ще научите:

Защо все още говорим за независима съдебна система, след като с парите и имотите на Темида се разпорежда министърът на правосъдието, бюджетът й зависи единствено от волята на управляващата политическа сила, а правомощията на тримата „големи” са свити между назначаването на съдебни служители и купуването на столове и крушки? Какъв беше мандатът на първия постоянно действащ Висш съдебен съвет – успешен или от типа „можеше и по-лошо да бъде”? Смислени ли са днешните дебати за състоянието на съдебната система или по-скоро „някой” продължава умишлено да насочва общественото мнение в погрешна посока? Отговорите на тези въпроси - в интервюто с председателя на Върховния административен съд Георги Колев, озаглавено „ВСС трябва да има законодателна инициатива и право да издава подзаконови нормативни актове!”

Прочети още...