Излезе от печат бр. 7 на списание „Теза”. От него ще научите:

Какво е новото в подхода на новото ръководство на Асоциацията към вечните и вехти проблеми на прокурорския делник? Защо редовите членове на АПБ не трябва да чакат специална покана, за да изразят мнението си по важните за прокурорската професия теми на деня?

Прочети още...

Излезе от печат бр. 6 на списание „Теза”. От него ще научите:

 

Каква е връзката между „писанията” ни в миналия брой, сегашните протести и утрешната „тесла”, наточена по адрес на съдебната система. И по-точно – защо днешната дълбока пропаст, зееща (уж) между управляващите, опозицията и протестиращите, след пет-шест месеца ще се окаже най-обикновен мост, по който ще мине поредния кръстоносен поход срещу… държавното обвинение.

Прочети още...

Излезе от печат бр. 5 на списание „Теза”. От него ще научите:

Мълчанието е вредно за здравето на Темида!

Докога управляващи и управлявани ще си затварят очите пред очевидното!

От една страна, разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) е категорична: „В колективните трудови спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите – от съответните ръководители, освен ако страните са упълномощили други органи или лица”.

От друга страна, разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е още по-категорична: „Съдиите, прокурорите и следователите могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси”.

Прочети още...