Излезе от печат бр. 2 на списание „Теза”. От него ще научите:

Може ли мишката да роди котка и колко дълго ще я боли, ако това се случи? Или защо специализираната прокуратура в България „стартира” в инвалидна количка и на системи, но трябва да работи като за световно - интервю със Светлозар Костов, административен ръководител на Специализираната прокуратура.

 

 ***

 През 2006 г. Съюзът на съдиите поиска Висшият съдебен съвет да бъде постоянно действащ. Преди няколко седмици ССБ пожела непостоянно действащ ВСС. Утре сигурно някой може би ще поиска парламентарната квота на ВСС да работи понеделник, сряда и петък, а квотата на съдебната власт – вторник, четвъртък и събота.

Прочети още...

На 1 декември 2011 г. излезе от печат новото периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) – списание „Теза”.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Камен Михов, председател на АПБ - На добър час!


Акценти

Борис Велчев, главен прокурор на България - Реформа е, когато ВКП престане само да контролира всички прокуратури и започне повече да им помага

Иван Рачев - Електронното правителство ще ни излезе по-скъпо от „вехтата” бюрокрация

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България издава списание „Теза” по проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НАСЛЕДСТВОТО

АПБ има близо десетгодишен опит в издаването на собствено периодично списание - Бюлетин, предлагащо актуални правни анализи и информация от значение за членовете на Асоциацията. Списанието е разпознато и търсено преди всичко от прокурорската общност, но както неговият авторски кръг, така и неговата аудитория се разширяват към общностите на другите правни и близки до тях професии.

Прочети още...