Асоциацията на прокурорите в България издава списание „Теза” по проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НАСЛЕДСТВОТО

АПБ има близо десетгодишен опит в издаването на собствено периодично списание - Бюлетин, предлагащо актуални правни анализи и информация от значение за членовете на Асоциацията. Списанието е разпознато и търсено преди всичко от прокурорската общност, но както неговият авторски кръг, така и неговата аудитория се разширяват към общностите на другите правни и близки до тях професии.

Прочети още...