На 1 декември 2011 г. излезе от печат новото периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) – списание „Теза”.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Камен Михов, председател на АПБ - На добър час!


Акценти

Борис Велчев, главен прокурор на България - Реформа е, когато ВКП престане само да контролира всички прокуратури и започне повече да им помага

Иван Рачев - Електронното правителство ще ни излезе по-скъпо от „вехтата” бюрокрация

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България издава списание „Теза” по проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НАСЛЕДСТВОТО

АПБ има близо десетгодишен опит в издаването на собствено периодично списание - Бюлетин, предлагащо актуални правни анализи и информация от значение за членовете на Асоциацията. Списанието е разпознато и търсено преди всичко от прокурорската общност, но както неговият авторски кръг, така и неговата аудитория се разширяват към общностите на другите правни и близки до тях професии.

Прочети още...