Уважаеми колеги,    

   За нас е удоволствие да Ви представим новата инициатива на българския правен портал „ Lex.bg”  с мотоСтани автор”.       От четири месеца в сайта функционира рубриката „Научни и практически публикации”, която се утвърждава сред юристите като платформа за популяризиране на мнения, идеи и разработки с практическа насоченост. Там ще откриете публикация на  заместник – председателя на ВКС съдия Павлина Панова  на тема - „Стандартите за вододела между обоснованото подозрение и виновността”, публикация на съдия Лада Паунова – „Разпоредителното заседание – кой, защо и как”, както и други авторски материали по значими юридически теми от различни правни отрасли.  

Прочети още...

Във връзка с исканията на служителите на затворите и служителите към Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието за конструктивен диалог с компетентните държавни институции относно условията на труд, при които изпълняват своите професионални задължения, Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява безпокойство относно нормалното функциониране на пенитенциарната система в България.

Прочети още...

1.     Цел:

 

Наградата „Прокурор на годината” на Асоциацията на прокурорите в България има за цел:

 

Да  насочи общественото внимание към високите професионални успехи на прокурорите;

Да допринесе за по-голяма  публичност на тяхната ежедневна дейност;

Да допринесе за  утвърждаване на достойнството на професията на прокурора и повишаване на доверието на обществото в съдебната система;

Да отличи определен прокурор или екип от прокурори за проявен висок професионализъм и постигнати значими резултати в борбата с престъпността и спазването на законността. 

 

 

2.     Награда:

Наградата „Прокурор на годината” е непарична. Отличеният прокурор или екип от прокурори получава/получават плакет с изображение на герба на АПБ и  благодарствена грамота. 

 

 

3.     Номинации:

 

За наградата „Прокурор на годината” може да бъде номиниран всеки прокурор, независимо дали е член на Асоциацията на прокурорите в България. 

 

Предложения за номиниране могат да правят:

-         Административните ръководители на прокуратури;

-         Всеки прокурор, независимо дали е член на  Асоциацията на прокурорите в България. 

 

         Внесените предложения трябва да бъдат обосновани с конкретни  резултати, постигнати  при изпълнение на служебните задължения на номинираните и допринесли за издигането и утвърждаване на Върховенството на закона и авторитета на  прокурорската професия.

 

Членовете на УС на АПБ не могат да предлагат кандидати за наградата „Прокурор на годината“.

 

Членовете на УС на АПБ не могат бъдат  предлагани за наградата „Прокурор на годината“.

 

 

4.     Процедура:

 

4.1    Наградата „Прокурор на годината”  е ежегодна и се връчва при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България.  

4.2     Съобщението за начало на номинациите и периода за получаване на предложенията се публикува в официалния сайт на  Асоциацията на прокурорите в България.

4.3    Наградата може да се присъди както  персонално – на конкретен прокурор за високи професионални постижения,  така и колективно - „на група прокурори, постигнали високи резултати при екипно разследване по конкретни наказателни производства.  

4.4    За обсъждане на кандидатурите е необходимо да има изразено предварително съгласие на номинираните кандидати за издигане на кандидатурата.

4.5    Изборът се провежда от Управителния съвет на АПБ.

4.6    Решението се взема с обикновено мнозинство.

4.7    Наградата се връчва лично на отличения  магистрат.

4.8    Решението на Управителния съвет за присъждане на ежегодната награда „Прокурор на годината” и връчването на наградата се отразяват на официалния сайт на   Асоциацията на прокурорите в България. На официалния сайт на Асоциацията се помества и представяне на спечелилия наградата прокурор/ или екип от прокурори.